Οικονομικά Στοιχεία

Κάθε αλλαγή στις αγορές θέτει νέες προκλήσεις για εμάς και αυτό καθορίζει τις δράσεις μας. Η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία παραμένει «η πραγματική διαπραγμάτευση» για εμάς και το μέλλον μας.

Η εικόνα της Würth Hellas για τη χρονιά του 2017 παρουσιάζει αύξηση κύκλου εργασιών σε σχέση με το 2016 της τάξεως του 8,0% φθάνοντας τα 25,44 εκ. ευρώ. Τα Μικτά Κέρδη παρουσίασαν αύξηση 6,95% σε σχέση με το 2016 και ανήλθαν στα 13,71 εκ. ευρώ. Η χρήση κατέληξε σε κέρδη τα οποία ανήλθαν σε 0,385 εκ. ευρώ από 0,813 εκ. ευρώ της χρήσης 2016. Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν στο ποσό των 2.769 εκ. ευρώ.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2018

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2017

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2016

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2015

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2012