Διαχείριση αποθήκης ORSY® – Αποδοτικότητα στον τομέα των μικροεξαρτημάτων


Η Würth σας προσφέρει κορυφαία προσωπική εξυπηρέτηση: Συστήματα κατά παραγγελία για την προμήθεια των προϊόντων C (μικροεξαρτήματα), καθώς και υπηρεσίες γύρω από τη διαχείριση της αποθήκης. Εμπιστευθείτε την τεχνογνωσία μας και επωφεληθείτε από τη σημαντική και μετρήσιμη εξοικονόμηση.

Οι κωδικοί C είναι όλα εκείνα τα μικροϋλικά που χρησιμοποιούνται πολύπλευρα στη στερέωση, συναρμολόγηση, κόλληση, συντήρηση και προστασία. Παρά την γενικά μικρή αξία κτήσης τους, η διαχείρισή των κωδικών C απαιτεί συχνά την επένδυση πολλαπλάσιου κόστους.

Σε μια σύγχρονη επιχείρηση οι κωδικοί C καταλαμβάνουν περίπου το 50% του συνόλου των ειδών της αποθήκης της, ενώ η αξία τους δεν υπερβαίνει το 5% της αξίας αποθήκης.

Η δε διαχείριση των κωδικών C σε σχέση με την αξία τους είναι περίπου 4πλάσια (20% κόστος υλικών - 80% έξοδα λειτουργίας) και περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 • Παραγγελία
 • Σύγκριση Τιμών
 • Παραλαβή εμπορεύματος
 • Τοποθέτηση στην αποθήκη
 • Έλεγχος τιμολογίου

Εδώ η Würth έρχεται να δώσει τη λύση μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των κωδικών C με την επωνυμία ORSY

Στόχοι και Φιλοσοφία της Διαχείρισης των κωδικών C

 • Βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης
 • Μείωση του κόστους διαχείρισης
 • Μείωση της γκάμας των κωδικών C
 • Μείωση των Προμηθευτών
 • Διάφανες διαδικασίες διαχείρισης
 • Μείωση του χρόνου των διαδικασιών
 • Μείωση του αποθηκευτικού χώρου