ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ SOCIAL MEDIA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 22/01/2021

22/1/2021

Η Würth Hellas S.A. διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί ...

Η Würth Hellas S.A. διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί στoυς τυχερούς το παρακάτω περιγραφόμενο δώρο. Η όλη προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω της αντίστοιχης σελίδας στο Facebook.

Δικαίωμα συμμετοχής για τον διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Würth Hellas S.A.και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με τη διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

1. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει να αφήσουν σχόλιο στο αντίστοιχο post του διαγωνισμού που υπάρχει στην σελίδα στο Facebook (https://www.facebook.com/wurthhellas) ή στo post που υπάρχει στην σελίδα στο Instagram (https://www.instagram.com/wurth_hellas/).

2. Το δώρο του διαγωνισμού είναι ένα ημερολόγιο Würth 2021

3. Για την ανάδειξη του νικητή θα διεξαχθεί κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στο Κρυονέρι Αττικής, στις 30/01/2021. Συγκεκριμένα, θα αναδειχθούν τριάντα (30) νικητές που θα κερδίσουν το παραπάνω δώρο.

4. H Würth Hellas S.A δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της.

5. Κατά την κλήρωση, θα αναδειχθούν πέντε (5) αναπληρωματικοί νικητές, στους οποίους θα διατεθεί ανάλογα το δώρο του διαγωνισμού σε περίπτωση που δεν θα παραληφθεί εγκαίρως ή δεν θα απονεμηθεί σε κάποιον πρώτο νικητή λόγω ακύρωσης της συμμετοχής.

6. Αν κάποιος νικητής του διαγωνισμού αρνηθεί το δώρο ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης του έως και τις 10/02/2021, το δώρο απονέμεται στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή αντίστοιχα.

7. Η συμμετοχή και το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Η παραλαβή των δώρων θα γίνει με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Μοναδική υποχρέωση της Würth Hellas S.A είναι η εξασφάλιση για τους νικητές του δώρου που κέρδισαν.

8. Οι ‘Συμμετέχοντες’ συμφωνούν ότι η Würth Hellas S.A και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες της εταιρείες, οι διαφημιστικές εταιρίες και εταιρίες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση, ή χρήση ενός βραβείου, δώρου ή τμημάτων αυτών.

9. H Würth Hellas S.A δικαιούται να μεταβάλλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην αντίστοιχη επίσημα σελίδα στο Facebook. H Würth Hellas S.A διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική της κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

10. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στους Διοργανωτές για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, αυτοί επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς. Η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

11. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. H Würth Hellas S.A δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του. Περαιτέρω, η Würth Hellas S.A δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής αντίστοιχα του Facebook και της σελίδας Würth Hellas S.A (https://www.facebook.com/wurthhellas) και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Würth Hellas S.A. Περαιτέρω, η Würth Hellas S.A δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook , με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας.

12. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Würth Hellas S.A.

24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ

13/10/2020

Στις 17 Οκτωβρίου εκκινεί το μοναδικό στο είδος του ράλι αντοχής για ιστορικά αυτοκίνητα ...

24hours

Στις 17 Οκτωβρίου εκκινεί το μοναδικό στο είδος του ράλι αντοχής για ιστορικά αυτοκίνητα, το 23ο «24 Ώρες Ελλάδα»!

Έως ενενήντα ετοιμοπόλεμα πληρώματα με τα καλά προετοιμασμένα ιστορικά αυτοκίνητα τους θα ξεκινήσουν στις 11:00 το πρωί από την Κόρινθο με κατεύθυνση προς κεντρική Πελοπόννησο. Η πρώτη ανασυγκρότηση θα γίνει στη Βυτίνα και το ημερήσιο σκέλος θα τελειώσει στην Καλαμάτα όπου θα γίνει και η τρίωρη νυχτερινή ανασυγκρότηση του 23ου Ράλι «24 Ώρες Ελλάδα».

Γύρω στις 11 το βράδυ οι οδηγοί θα ανάψουν τους προβολείς των αυτοκινήτων τους, οι συνοδηγοί θα βγάλουν τους φακούς & θα αρχίσει το νυχτερινό κομμάτι που έχει προσδώσει αυτόν το ιδιαίτερο χαρακτήρα σε αυτό το περιπετειώδες ράλι. Τα αποφασισμένα πληρώματα θα έρθουν αντιμέτωπα με τις νυχτερινές ειδικές διαδρομές της Πελοποννήσου και το πρωί αφού περάσουν από Πίσσια, Σχίνο & Ψάθα & με τη συμπλήρωση περίπου 900 χιλιομέτρων & 24 ωρών θα τερματίσουν στην Ελευσίνα.

Λίγα λόγια για το 24 Ώρες Ελλάδα:

Απευθύνεται σε καλά προετοιμασμένους οδηγούς και συνοδηγούς ιστορικών αυτοκινήτων που θέλουν να ζήσουν μια 24ωρη περιπέτεια στις θρυλικές διαδρομές της χώρας μας.

Δεκτά είναι όλα τα πιστοποιημένα ιστορικά αυτοκίνητα άνω των 30 ετών, καθώς & «youngtimer» 20-29 ετών.

Δεν απαιτείται αγωνιστική άδεια, είναι απαραίτητο όμως να υπάρχουν δίπλωμα οδήγησης για τον οδηγό, ασφάλεια για το αυτοκίνητο καθώς και οδική βοήθεια.

Η διάρκεια του αγώνα από την εκκίνηση έως τον τερματισμό είναι 24 ώρες και ενδιάμεσα θα υπάρχουν 2 μονόωρες στάσεις καθώς και μία 3ωρη ανασυγκρότηση για ξεκούραση και η ζητούμενη απόσταση κάλυψης ανέρχεται περίπου στα 900 χιλιόμετρα.

Στην κατηγορία Touring Trophy & στο έπαθλο «12 Ώρες Ελλάδα» αγωνίζονται όσοι δεν θέλουν να υπερτιμήσουν τις δυνάμεις τους, αλλά θέλουν να ζήσουν την μοναδική εμπειρία. Γι αυτήν την κατηγορία έχουν προβλεφθεί ελαφρώς λιγότερα χιλιόμετρα και χαμηλώτερες μέσες ωριαίες ταχύτητες.

Ο αγώνας διεξάγεται βάσει των κανονισμών της FIVA σε ανοιχτούς στην κυκλοφορία δρόμους.

Οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν σε πάνω από 20 επιλεγμένες ειδικές διαδρομές, με 60 περίπου χρονομετρήσεις και με ανώτατη μέση ωριαία ταχύτητα τα 50 χιλιόμετρα.

Για την εκτέλεση των ειδικών διαδρομών δεν απατούνται εξελιγμένα όργανα πλοήγησης και αρκούν ένα καλό οδόμετρο καθώς και ένα ή δύο χρονόμετρα.

Όλα τα όργανα μέτρησης απόστασης, χρόνου ή πλοήγησης είναι ελεύθερα!

Οι δηλώσεις συμμετοχών έχουν ήδη ξεκινήσει και η καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων είναι η Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Για όσους θέλουν να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους μπορούν να δηλώσουν έως τις 28 Σεπτεμβρίου και να επωφεληθούν του εκπτωτικού παραβόλου.

24hours2

Α.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

12/10/2020

Η Würth Hellas στο πλαίσιο στήριξης αθλητικών δραστηριοτήτων, υποστήριξε τις ενέργειες προβολής του ποδοσφαιρικού Αθλητικού Συλλόγου ...

ethnikos neas makris ethnikos neas makris2

Η Würth Hellas στο πλαίσιο στήριξης αθλητικών δραστηριοτήτων, υποστήριξε τις ενέργειες προβολής του ποδοσφαιρικού Αθλητικού Συλλόγου «Εθνικός Λυκίας» στη Νέα Μάκρη Αττικής, συνδράμοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξή του, ενώ ταυτόχρονα επεδίωξε την αύξηση της αναγνωρισιμότητάς μας, σε μία περιοχή όπως η Βορειοανατολική Αττική, όπου υπάρχει σημαντικός αριθμός των πελατών μας, αλλά και σε αγώνες της ομάδας εκτός έδρας σε όλη την υπόλοιπη Αττική.

Τον Σεπτέμβριο έλαβε χώρα στα γραφεία της ομάδας στη Νέα Μάκρη, η παρουσίαση της νέας τσάντας της ομάδας και της κάρτας διαρκείας, όπου αναγράφεται το σήμα μας, παρουσία του προέδρου της ομάδας κ. Μπαγινέκα Νικόλαου, του κ. Μόκα Ιωάννη εκπρόσωπου της επιτροπής ομάδας ανδρών, καθώς και του κ. Καραναστάση Κώστα, Product Manager – Chemicals στους κλάδους Auto- Gas. Συγκεκριμένα, προμηθεύσαμε με συνολικά 50 αθλητικές τσάντες την ανδρική ομάδα, καθώς και τα τμήματα υποδομής Κ8 έως και Κ16.

Η συνεργασία αυτή δεν υπήρξε μονομερής, αλλά έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, καθώς με την αγορά της κάρτας διαρκείας, ο φίλαθλος παίρνει δώρο ένα ζευγάρι υαλοκαθαριστήρων Würth Flat Blade Multi μέσω της Auteco ΚΤΕΟ, που αποτελεί επίσης επίσημο χορηγό της ομάδας.

Επιπρόσθετα, ο Εθνικός Λυκίας προμηθεύτηκε από τη Würth Hellas μέσα ατομικής προστασίας, όπως μάσκες και αντισηπτικά για την ασφάλεια των παικτών του, του τεχνικού επιτελείου της ομάδας και των παρευρισκόμενων στους αγωνιστικούς χώρους, εξασφαλίζοντας έτσι τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να διέπουν κάθε δημόσια συνάθροιση.

Σημειώνουμε ότι όλες αυτές οι ενέργειες προβλήθηκαν μέσω των μεσών κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας, αλλά και της Auteco ΚΤΕΟ, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση του brand name της Würth.

ethinkos neas makris3
ethnikos neas makris4
ethnikos makris5

ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ

5/10/2020

Η Würth Hellas στο πλαίσιο στήριξης αθλητικών δραστηριοτήτων, υποστήριξε τις ενέργειες προβολής των αγώνων του ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Χαλκίς ...

ao chalkis1

Η Würth Hellas στο πλαίσιο στήριξης αθλητικών δραστηριοτήτων, υποστήριξε τις ενέργειες προβολής των αγώνων του ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Χαλκίς, συνδράμοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξή του, ενώ ταυτόχρονα επεδίωξε την αύξηση της αναγνωρισιμότητάς μας, σε μία περιοχή όπως η Χαλκίδα και κατά επέκταση η Εύβοια, όπου υπάρχει μεγάλη μερίδα των πελατών μας.

Η προβολή του σήματος της εταιρείας μας γίνεται τόσο μέσα στον χώρο του γηπέδου της Χαλκίδας, όσο και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Αθλητικού Ομίλου Χαλκίς, μέσω των social media της ομάδας, ενώ παράλληλα, θα γίνεται προβολή του brand της Würth σε video highlights ποδοσφαιρικών αγώνων, ως χορηγός συγκεκριμένων αγώνων, όπως π.χ.: https://www.youtube.com/watch?v=H83gY0Kb1Qc&ab_channel=AOChalkis .

ao chalkis2

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΕΚΟΡ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΨΗΦΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ: Ο ΟΜΙΛΟΣ WÜRTH ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2016

10/5/2017

Sales record and double-digit increase in operating result: The Würth Group presents its 2016 financial statement...

Sales record and double-digit increase in operating result:

The Würth Group presents its 2016 financial statement

Künzelsau/Schwäbisch Hall. With sales in the amount of EUR 11.8 billion, the Würth Group set a new sales record in 2016. The market leader in fastening and assembly material reported double-digit growth with a 17.1 percent increase in its operating result.

· Sales grow by 7.1 percent

· Operating result increases by 17.1 percent to EUR 615 million

· E-business sales rise by 18.3 percent

Multi-channel strategy proves effective

In the 2016 fiscal year, the Würth Group set a new sales record of EUR 11.8 billion (previous year: EUR 11.0 billion), corresponding to 7.1 percent growth. Adjusted for exchange rate effects, growth came out to 7.9 percent. This development clearly demonstrates that the company’s focus on multiple sales channels is bearing fruit, proving just as successful in the field of e-business as with the expansion of our branch office network and sales force. “Multi-channel sales allow us to increase our sales volume per customer considerably. With 1,700 branch offices, 32,000 sales representatives and a wide array of e-business activities – we are growing at roughly 20 percent in this area – the Würth Group is able to maintain a very competitive position on the market,” emphasizes Robert Friedmann, Chairman of the Central Managing Board of the Würth Group.

Operating result achieves double-digit growth

In 2016, the Group reported the second-highest operating result in the history of the company: EUR 615 million in sales (2015: EUR 525 million). This represents an increase on the previous year of 17.1 percent. “In Southern Europe, our earning power has increased significantly. Even the individual companies such as the parent company Adolf Würth GmbH & Co. KG, Würth Finland, Würth Industrie Service and Würth Elektronik eiSos reported outstanding improvements in earnings. Furthermore, we

were able to increase our productivity while at the same time reducing costs,” explained Friedmann as the reason for the substantial increase.

Germany continues to be the most important market

In 2016, the Group’s largest and most important single market, Germany, achieved 6.0 percent sales growth to achieve a satisfactory sales volume of EUR 5.1 billion. Growth abroad came out to 8.0 percent. The development in Eastern and Southern Europe is especially pleasing. Sales in Southern Europe have increased steadily since 2014, rising by 9.3 percent in 2016. Eastern Europe reported the strongest sales growth within the Group with a 25.8 percent increase on the previous year.

Employees

For the first time ever, the number of employees exceeded the 70,000 mark. The number of total employees increased by 2,413 to 71,391 in 2016. The number of employees in Germany rose by 552 to 21,697. In 2017, the Group is planning to hire 1,500 new sales representatives in addition to 60 new employees in the field of e-business in order to concentrate its efforts in this area.

E-business booms

Digitalization prevails when customers discover a benefit for themselves and are able to influence costs in a positive way. In light of this, Würth is focusing on expanding and improving all of its digital services and activities, including: ordering platforms such as the classic online shop or the Würth App, as well as the option of using e-procurement to optimize customers’ processes, or automated warehouse management (Kanban or Orsymat). The significant jump in growth of 18.3 percent compared with the previous year is evidence of the fact that this concept is a viable complement to the classic sales force and the brick-and-mortar business. Ebusiness accounts for 14 percent of the Group’s total sales volume.

Continued financial stability

In the 2016 fiscal year, the Würth Group's equity rose to EUR 4,470 million (2015: EUR 4,083 million). This represents a EUR 387 million increase. Thus, the equity ratio amounted to 46.1 percent at the end of the year (2015: 44.3 percent). The rating agency Standard & Poor’s once again confirmed the Würth Group’s “A/outlook stable” rating in 2016. At EUR 903 million, the operative cash flow was up considerably on the previous year (2015: EUR 630 million). As per 31 December 2016, the Würth Group reported liquid funds in the amount of EUR 874 million (2015: EUR 616 million).

Capital expenditure

With EUR 481 million, the Würth Group invested slightly less in 2016 than in the previous year (2015: EUR 525 million). The investments were geared towards the expansion of the IT infrastructure and warehouse capacities for our distribution companies, with a focus on production facilities, technical equipment and machinery for our manufacturing companies.

In April 2015, Arnold Umformtechnik, a specialist for screws and fastening technology located in Dörzbach, invested EUR 37 million to lay the foundation for three further production facilities fully equipped with the latest machinery. The grand opening took place on 09 June 2016. In June 2016, Adolf Würth GmbH & Co. KG inaugurated a new branch office and office building at its corporate headquarters in Künzelsau-Gaisbach – representing an investment volume of EUR 28.5 million. Würth Industrie Service in Bad Mergentheim is currently expanding its logistics capacities: One of the most sophisticated logistics centers for industrial supplies in Europe will be inaugurated on 16 May 2017.

The company is particularly excited about the inauguration of the new Carmen Würth Forum on 18 July 2017, in celebration of the 80th birthday of Carmen Würth, the wife of Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth. This exclusive convention center was designed by the firm David Chipperfield

Architects in Berlin. The multifunctional building, measuring a total of approx. 11,000 square meters, will contain an event hall that can be divided into several rooms, the Great Hall with room for more than 2,000 visitors, and the Reinhold Würth Hall, a chamber music hall large enough for 600 people. In addition, it will feature a foyer and a terrace for gettogethers and evening events. The park in front of the forum offers enough space to host up to 10,000 guests. Carmen Würth Forum can be used for all sorts of events organized by the Würth Group or can be hired out to third parties.

Outlook

During the 2017 fiscal year, the Würth Group expects to achieve sales growth in the mid single-digit range and an operating result of between EUR 660 million and EUR 680 million.

About the Würth Group

The Würth Group is the world's market leader in its core business, the trade of assembly and fastening materials. It currently consists of more than 400 companies in over 80 countries with more than 72,000 employees on its payroll. Approximately 32,000 of them are salaried sales representatives.

In the Group's core business, the Würth Line, the sales program for craft and industry comprises more than 125,000 products: from screws, screw accessories, and anchors to tools, hemical-technical products and personal protective equipment.

The Allied Companies of the Würth Group, which either operate in business areas related to its core business or in diversified business areas, round off the range by offering products for DIY stores, material for electrical installations, electronic components such as circuit boards, and financial services. They account for more than 40 percent of the Würth Group's sales volume.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΕΚΟΡ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΨΗΦΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ: Ο ΟΜΙΛΟΣ WÜRTH ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Sales record and double-digit increase in operating result: The Würth Group presents its 2016 financial statement...

Sales record and double-digit increase in operating result:

The Würth Group presents its 2016 financial statement

Künzelsau/Schwäbisch Hall. With sales in the amount of EUR 11.8 billion, the Würth Group set a new sales record in 2016. The market leader in fastening and assembly material reported double-digit growth with a 17.1 percent increase in its operating result.

· Sales grow by 7.1 percent

· Operating result increases by 17.1 percent to EUR 615 million

· E-business sales rise by 18.3 percent

Multi-channel strategy proves effective

In the 2016 fiscal year, the Würth Group set a new sales record of EUR 11.8 billion (previous year: EUR 11.0 billion), corresponding to 7.1 percent growth. Adjusted for exchange rate effects, growth came out to 7.9 percent. This development clearly demonstrates that the company’s focus on multiple sales channels is bearing fruit, proving just as successful in the field of e-business as with the expansion of our branch office network and sales force. “Multi-channel sales allow us to increase our sales volume per customer considerably. With 1,700 branch offices, 32,000 sales representatives and a wide array of e-business activities – we are growing at roughly 20 percent in this area – the Würth Group is able to maintain a very competitive position on the market,” emphasizes Robert Friedmann, Chairman of the Central Managing Board of the Würth Group.

Operating result achieves double-digit growth

In 2016, the Group reported the second-highest operating result in the history of the company: EUR 615 million in sales (2015: EUR 525 million). This represents an increase on the previous year of 17.1 percent. “In Southern Europe, our earning power has increased significantly. Even the individual companies such as the parent company Adolf Würth GmbH & Co. KG, Würth Finland, Würth Industrie Service and Würth Elektronik eiSos reported outstanding improvements in earnings. Furthermore, we

were able to increase our productivity while at the same time reducing costs,” explained Friedmann as the reason for the substantial increase.

Germany continues to be the most important market

In 2016, the Group’s largest and most important single market, Germany, achieved 6.0 percent sales growth to achieve a satisfactory sales volume of EUR 5.1 billion. Growth abroad came out to 8.0 percent. The development in Eastern and Southern Europe is especially pleasing. Sales in Southern Europe have increased steadily since 2014, rising by 9.3 percent in 2016. Eastern Europe reported the strongest sales growth within the Group with a 25.8 percent increase on the previous year.

Employees

For the first time ever, the number of employees exceeded the 70,000 mark. The number of total employees increased by 2,413 to 71,391 in 2016. The number of employees in Germany rose by 552 to 21,697. In 2017, the Group is planning to hire 1,500 new sales representatives in addition to 60 new employees in the field of e-business in order to concentrate its efforts in this area.

E-business booms

Digitalization prevails when customers discover a benefit for themselves and are able to influence costs in a positive way. In light of this, Würth is focusing on expanding and improving all of its digital services and activities, including: ordering platforms such as the classic online shop or the Würth App, as well as the option of using e-procurement to optimize customers’ processes, or automated warehouse management (Kanban or Orsymat). The significant jump in growth of 18.3 percent compared with the previous year is evidence of the fact that this concept is a viable complement to the classic sales force and the brick-and-mortar business. Ebusiness accounts for 14 percent of the Group’s total sales volume.

Continued financial stability

In the 2016 fiscal year, the Würth Group's equity rose to EUR 4,470 million (2015: EUR 4,083 million). This represents a EUR 387 million increase. Thus, the equity ratio amounted to 46.1 percent at the end of the year (2015: 44.3 percent). The rating agency Standard & Poor’s once again confirmed the Würth Group’s “A/outlook stable” rating in 2016. At EUR 903 million, the operative cash flow was up considerably on the previous year (2015: EUR 630 million). As per 31 December 2016, the Würth Group reported liquid funds in the amount of EUR 874 million (2015: EUR 616 million).

Capital expenditure

With EUR 481 million, the Würth Group invested slightly less in 2016 than in the previous year (2015: EUR 525 million). The investments were geared towards the expansion of the IT infrastructure and warehouse capacities for our distribution companies, with a focus on production facilities, technical equipment and machinery for our manufacturing companies.

In April 2015, Arnold Umformtechnik, a specialist for screws and fastening technology located in Dörzbach, invested EUR 37 million to lay the foundation for three further production facilities fully equipped with the latest machinery. The grand opening took place on 09 June 2016. In June 2016, Adolf Würth GmbH & Co. KG inaugurated a new branch office and office building at its corporate headquarters in Künzelsau-Gaisbach – representing an investment volume of EUR 28.5 million. Würth Industrie Service in Bad Mergentheim is currently expanding its logistics capacities: One of the most sophisticated logistics centers for industrial supplies in Europe will be inaugurated on 16 May 2017.

The company is particularly excited about the inauguration of the new Carmen Würth Forum on 18 July 2017, in celebration of the 80th birthday of Carmen Würth, the wife of Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth. This exclusive convention center was designed by the firm David Chipperfield

Architects in Berlin. The multifunctional building, measuring a total of approx. 11,000 square meters, will contain an event hall that can be divided into several rooms, the Great Hall with room for more than 2,000 visitors, and the Reinhold Würth Hall, a chamber music hall large enough for 600 people. In addition, it will feature a foyer and a terrace for gettogethers and evening events. The park in front of the forum offers enough space to host up to 10,000 guests. Carmen Würth Forum can be used for all sorts of events organized by the Würth Group or can be hired out to third parties.

Outlook

During the 2017 fiscal year, the Würth Group expects to achieve sales growth in the mid single-digit range and an operating result of between EUR 660 million and EUR 680 million.

About the Würth Group

The Würth Group is the world's market leader in its core business, the trade of assembly and fastening materials. It currently consists of more than 400 companies in over 80 countries with more than 72,000 employees on its payroll. Approximately 32,000 of them are salaried sales representatives.

In the Group's core business, the Würth Line, the sales program for craft and industry comprises more than 125,000 products: from screws, screw accessories, and anchors to tools, hemical-technical products and personal protective equipment.

The Allied Companies of the Würth Group, which either operate in business areas related to its core business or in diversified business areas, round off the range by offering products for DIY stores, material for electrical installations, electronic components such as circuit boards, and financial services. They account for more than 40 percent of the Würth Group's sales volume.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΕΡΡΕΣ & ΔΡΑΜΑ

24/2/2017

Η Würth Hellas S.A. με βασικό γνώμονα την εγγύτητά της στον πελάτη, συνεχίζει και για το 2017 να κάνει αισθητή την παρουσία της στον Ελλαδικό χώρο...

serres_2017

Η Würth Hellas S.A. με βασικό γνώμονα την εγγύτητά της στον πελάτη, συνεχίζει και για το 2017 να κάνει αισθητή την παρουσία της στον Ελλαδικό χώρο, ξεκινώντας μία σειρά εκδηλώσεων!

Τον Φεβρουάριο λοιπόν ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εκδηλώσεις μας στην περιοχή των Σερρών στις 15 & 16 Φεβρουαρίου και στη Δράμα στις 22.

Σκοπός των εκδηλώσεών μας αυτών είναι η παρουσίαση της προϊοντικής μας γκάμας από εξειδικευμένο product team, αλλά η στήριξη της τοπικής κοινωνίας, προσφέροντας μία πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση για τους επαγγελματίες.

Οι επισκέπτες των εκδηλώσεων αυτών έλαβαν μέρος σε κλήρωση δώρων, αλλά είχαν και τη δυνατότητα να δουν από κοντά περισσότερα από 2.000 προϊόντα και να δοκιμάσουν τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Εργαλεία Würth Master (ηλεκτρικά, μπαταρίας, αέρος) & χειρός ZEBRA®

 • Μηχανές & προϊόντα ηλεκτροσυγκόλλησης

 • Δίσκοι κοπής/λείανσης & τρυπάνια

 • DIN, βύσματα & συστήματα στήριξης Varifix®

 • Σειρά λιπαντικών HHS & αντισκωριακών ROST- OFF

 • Κόλλες & στεγανοποιητικά

 • Λιπαντικά, αντιψυκτικά & πρόσθετα - βελτιωτικά

 • Ειδικά εργαλεία & εξοπλισμός συνεργείου

 • Προϊόντα περιποίησης αυτοκινήτου Perfection Line

 • Εργαλεία κήπου, οικοδομικών εργασιών & ειδών υγιεινής

 • Μέσα ατομικής προστασίας
drama_2017

Η WÜRTH HELLAS ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ (ΑΓΩΝΕΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ)

23/2/2017

Όπως έχουμε αποδείξει έμπρακτα και στο παρελθόν μέσω διαφόρων χορηγιών μας, η εταιρία μας στηρίζει τις προσπάθειες της νέας γενιάς ως προς την υποβοήθηση υλοποίησης...

karabini2_2017

Όπως έχουμε αποδείξει έμπρακτα και στο παρελθόν μέσω διαφόρων χορηγιών μας, η εταιρία μας στηρίζει τις προσπάθειες της νέας γενιάς ως προς την υποβοήθηση υλοποίησης των ονείρων τους. Προς το τέλος λοιπόν Φεβρουαρίου, αποφασίσαμε να ενισχύσουμε χρηματικά την συμμετοχή της εξαιρετικής αθλήτριας Ειρήνης Καραμπίνη στο Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ξιφασκίας, με παράλληλη διαφήμιση της εταιρίας μας στον αγωνιστικό ρουχισμό της. Η Ειρήνη είναι 14 ετών, μέλος της Προεθνικής ομάδας Ξίφους Μονομαχίας - Νέων Γυναικών και Νεανίδων, η οποία έχει κατορθώσει να καταλάβει την 1η θέση στο Ξίφος Μονομαχίας Νέων Γυναικών και την 3η στο Ξίφος Μονομαχίας Νεανίδων.

karabini3_2017

ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ TOOLVAN!

24/1/2017

Ως γνωστόν, η Wϋrth Hellas διαθέτει δύο πολύ σημαντικά εργαλεία για δειγματισμούς ανά την επικράτεια, και αυτά είναι τα Demobil και Toolvan...

toolvan_2017

Ως γνωστόν, η Wϋrth Hellas διαθέτει δύο πολύ σημαντικά εργαλεία για δειγματισμούς ανά την επικράτεια, και αυτά είναι τα Demobil και Toolvan. Το σίγουρο δε είναι ότι μεγάλη υπεραξία σε αυτό το εγχείρημα δίνουν οι άνθρωποί μας που χειρίζονται αυτά τα οχήματα και είναι υπεύθυνοι για τους δειγματισμούς και τις παρουσιάσεις, αλλά και για την υποστήριξη των πωλήσεών μας και την εκπαίδευση.

Ακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς, και προσπαθώντας να καινοτομούμε πάντα, αντικαταστήσαμε το Toolvan, που απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε πελάτες του κλάδου Αυτοκινήτου. Πρόκειται για ένα νέο Ford Transit Custom με χαρακτήρα RACING! το οποίο περιέχει περισσότερους από 2.000 κωδικούς, δίνοντας τη δυνατότητα στους συνεργάτες μας και τους πελάτες τους να έχουν ένα μικρό «Pick & Go» στο χώρο τους.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11.800.000.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΨΗΦΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ: Ο ΟΜΙΛΟΣ WÜRTH ΠΙΣΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ

9/1/2017

PRESS RELEASE EUR 11.8 billion in sales, double-digit operating result increase: Würth Group on target...

PRESS RELEASE EUR 11.8 billion in sales, double-digit operating result increase: Würth Group on target

• Würth Group reports sales growth of 7.1 percent – 7.9 percent in local currencies

• Clear increase in operating result: 14.3 percent gain to EUR 600 million

• Expansion of online sales activities

Künzelsau. According to the preliminary annual financial statement, the Würth Group reports a sales volume of EUR 11.8 billion in 2016 (previous year: EUR 11.0 billion). Compared with the previous year, this is an increase by 7.1 percent, and 7.9 percent in local currencies. “Our multi-channel sales strategy takes effect”, Robert Friedmann, Chairman of the Central Managing Board of the Würth Group, commented on the result. “Be it by making investments in e-business or by opening new branch offices – Adolf Würth GmbH & Co. KG plans to step up the number of branch offices from currently 437 to 480 in 2017 – we give our customers a choice. We are always available. Our offer goes down well with the customers.” South and Eastern European Group companies did exceptionally well, thus compensating for the difficult market situation in Western Europe and North America.

For the first time in the Group’s history, the headcount exceeded the 70,000 employees mark. The total number of employees in the Group increased by 2,413 to 71,391. In Germany, 552 new employees were hired, advancing the headcount to 21,697.

Investments in e-business

In 2016, the Würth Group made large investments in its e-business activities: On 1 December, the Group started its B2B e-procurement platform Wucato (www.wucato.de). Customers can choose from more than 500,000 products from suppliers within the Würth Group as well as third-party suppliers. It is another important step towards digital competitiveness. The parent company Adolf Würth GmbH & Co. KG alone intends to hire 60 new employees to further its e-business activities, among them specialists for online strategies. This reflects the great importance the Würth Group attaches to this channel.

Clear increase in operating result

According to preliminary calculations, the operating result of the Würth Group increased considerably on the previous year to EUR 600 million (2015: EUR 525 million). “Higher productivity and target-oriented cost reductions are two factors contributing to an above-average increase in the result”, said Friedmann.

Announcement

The Group’s convention center in Künzelsau-Gaisbach, Carmen Würth Forum, will be officially inaugurated on 18 July 2017. Covering an area of around 11,000 square meters, the multifunctional venue houses a large, divisible hall with a capacity for 2,500 guests, a chamber music hall with 600 seats, gallery, foyer as well as grounds for open-air events.

The next press conference on the Würth Group’s annual financial statement will be held at Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall, Germany, on 10 May 2017.

About the Würth Group

The Würth Group is the world's market leader in its core business, the trade of assembly and fastening materials. It currently consists of more than 400 companies in over 80 countries with more than 71,000 employees on its payroll. Approximately 31,500 of them are salaried sales representatives.

In its core business, the Würth Line encompasses the product range for trade and industry with over 125,000 products: from screws, screw accessories and anchors to tools, chemical-technical products and personal protective equipment.

The Allied Companies of the Würth Group, which either operate in business areas related to its core business or in diversified business areas, round off the range by offering products for DIY stores, material for electrical installations, electronic components such as circuit boards, and financial services. They generate approximately 40 percent of the Würth Group’s sales volume.

KICK - OFF CONFERENCE 2017

19/1/2017

Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το 1ο Kick – Off Συνέδριο για το 2017, στο Συνεδριακό χώρο του OTE Academy στο Μαρούσι...

kick-off 2017_1 kick-off 2017_2 kick-off 2017_3 kick-off 2017_4

Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το 1ο Kick – Off Συνέδριο για το 2017, στο Συνεδριακό χώρο του OTE Academy στο Μαρούσι.

Στην εκδήλωσή μας αυτή παρευρέθηκε όλο το προσωπικό της εταιρίας μας, τόσο από τα κεντρικά μας γραφεία, και τη δύναμη πωλήσεων Πανελλαδικά, αλλά και στελέχη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Wϋrth. Το Συνέδριο ξεκίνησε με παρουσίαση από τον κ. Δημήτρη Ασήμωση (Δ/νων Σύμβουλο της Wϋrth Hellas), την κα Bettina Wϋrth (Πρόεδρο του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ομίλου Wϋrth), τον κ. Reiner Specht (Αναπληρωματικό Μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Würth) και τον κ. Carsten Sattler (Συντονιστή Βαλκανίων - Μέσης Ανατολής), σχετικά με τα αποτελέσματα κλεισίματος του έτους 2016, τη στρατηγική μας και τους τομείς που θα πρέπει να εστιάσουμε το νέο έτος. Εν συνεχεία και σε ιδιαίτερα εορταστικό κλίμα έλαβε χώρα η καθιερωμένη κοπή της πίτας μας, βραβεύτηκε το προσωπικό για τα εκπληκτικά αποτελέσματα που σημειώθηκαν, καθώς και οι πολυετίες.

Στο δεύτερο σκέλος της συγκέντρωσης αυτής ακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τα στελέχη του Product Team της εταιρίας μας σε νέα προϊόντα και τεχνικές πωλήσεων, δίνοντας την ευκαιρία να συζητηθούν από κοντά τυχόν απορίες ή άλλα θέματα που χρήζουν επικοινωνίας.

Το Συνέδριο έκλεισε δυναμικά, όπως και ξεκίνησε, παρουσιάζοντας στο προσωπικό video με φωτογραφικό υλικό, μουσική υπόκρουση και το κοινό μας σύνθημα “THINK WÜRTH”.

kick-off 2017_5
kick-off 2017_6
kick-off 2017_7

H WÜRTH ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ “GERMANY'S MOST ADMIRED COMPANIES”

21/11/2018

Η δημόσια εικόνα παίζει έναν σημαντικό ρόλο για τις επιχειρήσεις: Η καλή φήμη συνεχίζει να αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για το ποια εταιρία θα επιλέξουν...

Η δημόσια εικόνα παίζει έναν σημαντικό ρόλο για τις επιχειρήσεις: Η καλή φήμη συνεχίζει να αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για το ποια εταιρία θα επιλέξουν οι πελάτες για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ή σε ποια επιχείρηση θα απευθυνθούν οι καλύτεροι της αγοράς για μια θέση εργασίας. Το γερμανικό οικονομικό περιοδικό Bilanz, σε συνεργασία με το ινστιτούτο αναλύσεων ServiceValue από την Κολονία, ανέδειξε για πρώτη φορά τις Top 100 πιο ελκυστικές επιχειρήσεις στη Γερμανία. Στη γενικότερη κατάταξη η Würth βρίσκεται στην 26η θέση, ενώ στον κλάδο του Εμπορίου στη 2η !

Περισσότεροι από 1.400 αξιολογητές από τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και διοικητικά στελέχη του πρώτου και του δεύτερου επιπέδου αξιολόγησαν 300 σημαίνουσες επιχειρήσεις από 16 διαφορετικούς κλάδους. Η ανάδειξη βασίστηκε στη βαθμολογία στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Συνολική εντύπωση
 • Ποιότητα διοίκησης της επιχείρησης
 • Οικονομική ευρωστία
 • Ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών
 • Κοινωνική ευθύνη
 • Ποιότητα του διοικητικού/εποπτικού συμβουλίου
 • Καινοτομία
 • Ικανότητα απόκτησης και δέσμευσης ανερχόμενων ταλέντων

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Γερμανία τον περασμένο Σεπτέμβρη, περιλαμβάνει αξιολογήσεις από τα ερωτώμενα διοικητικά στελέχη σε μία κλίμακα πέντε επιπέδων (από 1= εξαιρετικό έως 5 = ανεπαρκές) και βασίζεται στη μελέτη "World’s Most Admired Companies" του αμερικανικού περιοδικού "Fortune".

most admired award

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΕΥΔΑΠ

5/11/2018

1. Η Würth Hellas S.A. (εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία»), με έδρα τo 23o χλμ. Ε. Ο. Αθηνών Λαμίας 145 68 Κρυονέρι Αττικής, προκηρύσσει κλήρωση δώρου...

1. Η Würth Hellas S.A. (εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία»), με έδρα τo 23o χλμ. Ε. Ο. Αθηνών Λαμίας 145 68 Κρυονέρι Αττικής, προκηρύσσει κλήρωση δώρου, η οποία θα διενεργηθεί στο πλαίσιο συμμετοχής της στην Εκδήλωση – Παρουσίαση Προϊόντων της στον ΣΕΥΔΑΠ, με τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

Ημερομηνία έναρξης της περιόδου υποβολής συμμετοχών για την εν λόγω κλήρωση ορίζεται η 5/11/2018, ώρα 18:00 και λήξη την ίδια μέρα στις 21:00.

2. Η κλήρωση των δώρων αφορά τις εγγραφές στο ειδικό κουπόνι συμμετοχής που θα δίνεται κατά την διάρκεια της εκδήλωσης – παρουσίασης στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕΥΔΑΠ ΟΔΟΣ ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ 1 ΑΘΗΝΑ – ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ. Το δώρο που θα κληρώσει η εταιρεία είναι το κάτωθι:

ΔΩΡΟ – Κωδικός 5717002011 - ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ.ΔΡΑΠΑΝΟ ERHD 28MLS PLUS 800W

3. Η ως άνω κλήρωση θα διεξαχθεί την ίδια μέρα της εκδήλωσης. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής, ενώ θα κληρωθούν επίσης και αναπληρωματικοί νικητές για την περίπτωση που ο αρχικός νικητής:

(α) είτε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λάβει το δώρο του

(β) είτε διαπιστωθεί ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό του κατά την ημερομηνία της κλήρωσης οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση που αναφέρονται στους παρόντες όρους και

(γ) είτε δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του, ώστε να ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου, εντός χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης. Στην περίπτωση που κληθεί ο αναπληρωματικός νικητής να παραλάβει το δώρο, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ο αρχικός νικητής χάνει αυτομάτως και αυτοδικαίως το δικαίωμα να αναζητήσει το δώρο του και εν γένει ουδεμία αξίωση διατηρεί έναντι της Εταιρείας στο πλαίσιο της παρούσας διοργάνωσης.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εξαιρουμένων

των εργαζομένων στην Εταιρεία και της Würth Hellas S.A. Αν ο κληρωθείς είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού.

5. Ο τυχερός της κλήρωσης θα ενημερωθεί τηλεφωνικά, στους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχει δηλώσει στην Würth Hellas S.A. και στο ειδικό κουπόνι συμμετοχής.

6. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται και δεν εξαργυρώνεται με χρήματα.

7. Ο (1) νικητής της κλήρωσης θα πρέπει να έχει θεωρημένο διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα ή άλλο σχετικό αποδεικτικό, για την ταυτοποίηση των στοιχείων του.

8. Η υποχρέωση της Würth Hellas S.A. προς παράδοση του δώρου σε νικητή παύει σε περίπτωση που αυτός, αν και ειδοποιήθηκε, δεν κατέστη δυνατό για οποιοδήποτε λόγο να παραλάβει το δώρο του μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ειδοποίησής του.

9. Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση συμφωνούν ότι η Würth Hellas S.A. ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα έχει σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με τα δώρα που παρέλαβαν ή θα παραλάβουν οι συμμετέχοντες. Επίσης δε θα φέρει καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή ή χρήση ενός δώρου ή τμήματος αυτού.

10. Η συμμετοχή στην κλήρωση και η παραλαβή του δώρου συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων του από την Würth Hellas S.A. για τους σκοπούς που αφορούν:

a. την οικεία κλήρωση

β. αποδοχή να λαμβάνουν από την εταιρεία ενημερωτικό υλικό και προσφορές. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην κλήρωση αποτελούν προσωπικά δεδομένα και η επεξεργασία των στοιχείων αυτών θα διεξάγεται όπως ορίζει ο Νόμος 2472/1997 «περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», ως ισχύει, αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που θα τελούν υπό τον πλήρη έλεγχο της Εταιρείας με την ιδιότητά της ως Υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Νόμο, κατ’ εντολή τους και πάντοτε στο πλαίσιο των παρόντων όρων αναφορικά με τη σωστή εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση κάθε μίας κλήρωσης. Δε θα επιτρέπεται η, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία, παραχώρηση ή μεταβίβαση ή χρήση ή πρόσβαση από τρίτο, στα ως άνω στοιχεία ή δεδομένα, που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς. Η Εταιρεία, λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των εν λόγω προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγόρευση, διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

11. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στην κλήρωση, της διάρκειας της και της ημερομηνίας διεξαγωγής της καθώς και της ανάκλησής της. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια του διαγωνισμού για σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει το δώρο με άλλα ίσης αξίας. Τα ανωτέρω θα ανακοινώνονται στο: http://www.wurth.gr/gr/company/index.php?MG=1&Mid=1&Sid=27&sub1=1&sub2=1&sc=news (Όροι συμμετοχής σε κλήρωση δώρου – Εκδήλωση – Παρουσίαση Προϊόντων Würth στον ΣΕΥΔΑΠ). Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Εταιρεία.

12. Η συμμετοχή στην κλήρωση και η απολαβή του δώρου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

BEST BRAND 2018

19/10/2018

Ο επαγγελματικός εξοπλισμός οχημάτων της Würth ψηφίστηκε Νο1 από τους αναγνώστες...

best brand

Ο επαγγελματικός εξοπλισμός οχημάτων της Würth ψηφίστηκε Νο1 από τους αναγνώστες

Η Würth κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία “Εξοπλισμός συνεργείων και οχημάτων” κατά τη δημοσκόπηση του αναγνώστη που παρουσιάστηκε στο δημοσίευμα “Best PROFI Workshop Brand 2018”. Εκτός από τη μεγάλη ποικιλία προϊόντων και τις πολυάριθμες προσαρμόσιμες επιλογές, η εταιρεία ξεχώρισε κυρίως λόγω του εξατομικευμένου σχεδιασμού της για τον εξοπλισμό οχημάτων και την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση πελατών που προσφέρει η δύναμη πωλήσεων. Χάρη στην τοποθεσία παραγωγής μας στη Γερμανία και το ευρύ δίκτυο πωλήσεων, είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε γρήγορα στις ανάγκες των πελατών μας και να εφαρμόσουμε τις καινοτομίες μας.

best brand2018

ΣΥΜΕΕΤΟΧΗ ΤΗΣ WÜRTH HELLAS ΣΤΟΝ 10ο GREEK RACE FOR CURE!

8/10/2018

Την Κυριακή 7 Οκτώβρη και η εταιρεία μας έδωσε το παρόν συμμετέχοντας στον 10ο Συμβολικό Αγώνα Δρόμου & Περιπάτου Greece Race for Cure, ενάντια στον καρκίνο του μαστού...

race_cure18

Την Κυριακή 7 Οκτώβρη και η εταιρεία μας έδωσε το παρόν συμμετέχοντας στον 10ο Συμβολικό Αγώνα Δρόμου & Περιπάτου Greece Race for Cure, ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Ο αγώνας είχε επετειακό χαρακτήρα, καθώς για 10η συνεχή χρονιά γιορτάσαμε την απομυθοποίηση της νόσου και την παύση των προκαταλήψεων δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στη διοργάνωση με 40.000 φέτος συμμετοχές!

Και η Wϋrth Hellas με συμμετοχή εργαζομένων της και των οικογενειών τους θέλησαν να στηρίξουν το έργο του Συλλόγου «Άλμα Ζωής», έχοντας βασικό του στόχο την ενημέρωση του κοινού και την υλοποίηση προγραμμάτων για ασθενείς, αλλά και για το γενικότερο πληθυσμό, μειώνοντας κατά συνέπεια τα ποσοστά θανάτων από τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα.

Νιώθοντας ιδιαίτερη χαρά, αλλά και υποχρέωση να υποστηρίζουμε τέτοιας σημαντικότητας κοινωνικές εκδηλώσεις, δεσμευόμαστε να δώσουμε ένα ακόμα πιο δυναμικό παρόν στην επόμενη διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβρη του 2019!

.

ΝΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΣΗΜΑΤΑ WÜRTH

1/8/2018

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την προβολή της εταιρείας μας μέσω των φορτηγών μεταφοράς των προϊόντων μας...

vehicles1 vehicles2

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την προβολή της εταιρείας μας μέσω των φορτηγών μεταφοράς των προϊόντων μας.

Για τον παραπάνω σκοπό συγκεκριμένα, ντύσαμε 3 επαγγελματικά φορτηγά, με τα εξής θέματα:

 • Ο αξιόπιστος συνεργάτης για τον επαγγελματία, προβάλλοντας επαγγελματίες των κλάδων μας και τονίζοντας την ποιότητα των προϊόντων μας.

 • Επαγγελματική ένδυση & υπόδηση, προβάλλοντας το λογότυπο Würth Μodyf με επαγγελματίες καθώς και το γερμανικό βραβείο σχεδιασμού που έχει πάρει υπόδημα της Würth Μodyf.

 • Pick your power, προβάλλοντας την κορυφαία δύναμη και τη μέγιστη ευελιξία που προσφέρουν τα εργαλεία μπαταρίας Würth Master σε πακέτο με μπαταρίες ισχύος με διαφορετικές χωρητικότητες.

Τα 3 φορτηγά μετακινούνται καθημερινά μεταφέροντας παραγγελίες των πελατών μας με αμεσότητα, συνεισφέροντας στην επαγγελματική τους επιτυχία. Παράλληλα, αποτελούν κινητές διαφημίσεις, αυξάνοντας την αναγνωσιμότητα του σήματός μας αλλά και των προϊόντων μας.

Είμαστε βέβαιοι ότι η προβολή αυτή θα αποφέρει τα μέγιστα επικοινωνιακά οφέλη.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ FUTSAL ΤΟΥ ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ

20/7/2018

Το πρωί της Τρίτης 17 Ιουλίου ο Πρόεδρος του Συλλόγου του ΑΣΕ Δούκα, κ. Κ. Δούκας, συνοδευόμενος από τον Δ/ντή του ΑΣΕΔ, κ. Απ. Κατσαρό και μέλη της ομάδας επισκέφτηκαν τα γραφεία μας στο Κρυονέρι...

ased_july18_1 ased_july18_2

Το πρωί της Τρίτης 17 Ιουλίου ο Πρόεδρος του Συλλόγου του ΑΣΕ Δούκα, κ. Κ. Δούκας, συνοδευόμενος από τον Δ/ντή του ΑΣΕΔ, κ. Απ. Κατσαρό και μέλη της ομάδας επισκέφτηκαν τα γραφεία μας στο Κρυονέρι. Τους επισκέπτες μας υποδέχτηκαν η κα Ρέρα μαζί με τον κ. Ασήμωση και τον κ. Πέττα έχοντας την ευκαιρία να συζητήσουν από κοντά για την επιτυχημένη μεταξύ μας συνεργασία τα τελευταία δύο έτη, η οποία στέφθηκε με 2 συνεχόμενα πρωταθλήματα!

Στη συνέχεια της συνάντησης, ο κ. Ασήμωσης απηύθυνε συγχαρητήρια τόσο στη διοίκηση, όσο στους προπονητές και τους παίκτες για την επιτυχία τους αυτή, δείχνοντας παράλληλα ενδιαφέρον για τη νέα χρονιά και το πρόγραμμα της ομάδας αναφορικά με το Champions League και το Ελληνικό πρωτάθλημα. Ωστόσο ο κ. Δούκας μας χάρισε μια συλλεκτική φανέλα από τη φετινή χρονιά και την μπάλα του 5ου τελικού, ο οποίος οδήγησε την ομάδα σε νίκη έχοντας αντίπαλο τον ΠΑΟ και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανανέωση της συνεργασίας μας και την επόμενη χρονιά, καθώς όπως φαίνεται η στήριξη της Wϋrth Hellas αποτελεί τον «άσσο στο μανίκι» της ομάδας για επόμενες διακρίσεις.

Στο κανάλι μας στο Youtube, στο σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=jEYo3KJAvwM&t=10s μπορείτε να παρακολουθήσετε video από την επίσκεψη αυτή, με ομιλητές τον κ. Ασήμωση και τον κ. Δούκα.

O ΟΜΙΛΟΣ WÜRTH ΚΑΝΕΙ ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ UNICEF

11/7/2018

Στο πλαίσιο παγκόσμιας εκστρατείας της Workout Week (εβδομάδα συνταξιδεύσεων εσωτερικών υπαλλήλων με την Δύναμη Πωλήσεων), που πραγματοποιήθηκε στις 23-27/04/2018...

unicef_2018 unicef2_2018

Στο πλαίσιο παγκόσμιας εκστρατείας της Workout Week (εβδομάδα συνταξιδεύσεων εσωτερικών υπαλλήλων με την Δύναμη Πωλήσεων), που πραγματοποιήθηκε στις 23-27/04/2018, όλοι οι πελάτες της Würth παγκοσμίως είχαν την ευκαιρία να αγοράσουν ένα επετειακό σετ κατσαβίδι με ενσωματωμένη θήκη 12 μυτών, 14 τεμαχίων, με την προσωπική υπογραφή του καθηγητή Dr. h. c. mult. Reinhold Würth. Μέρος των πωλήσεων από την προώθηση του κατσαβιδιού δόθηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό στη UNICEF.

Για πρώτη φορά μία εκστρατεία δωρεάς και ένα συλλεκτικό προϊόν συνδέθηκαν με τον θεσμό της Workout Week και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Για κάθε επετειακό κατσαβίδι που πουλήθηκε, ένα ευρώ δόθηκε στη UNICEF. Με τον τρόπο αυτό, ο Όμιλος Würth κατάφερε να συλλέξει 120.000 ευρώ από όλες τις εταιρείες του ομίλου.

Η κυρία Bettina Würth, Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ομίλου Würth, παρέδωσε τη συμβολική επιταγή στη UNICEF την Τρίτη 03/07/2018. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «είναι μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας να εμπλεκόμαστε και να κάνουμε κοινωνικές συνεισφορές. Ως εκ τούτου, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που αυτή η δωρεά μπορεί να γίνει χάρη στη δέσμευση των διαφόρων εταιρειών του ομίλου Würth. Αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η εταιρική μας κουλτούρα ζει σε όλες τις εταιρείες», εξηγεί η κα Bettina Würth.

Η δωρεά αυτή θα ωφελήσει σε κοινωνικό έργο στις Φιλιππίνες που υποστηρίζεται από τη UNICEF. Το σπίτι νεολαίας molave στην Πόλη Quezon φροντίζει τα παιδιά και τους εφήβους που ήρθαν σε σύγκρουση με το νόμο και τους βοηθά να επανενταχθούν στην κοινωνία και να δοκιμάσουν μια νέα αρχή.

Στην παραπάνω φωτογραφία απεικονίζονται ο κύριος Michael Frank (Direct selling International), η κα Bettina Würth (Chairwoman of the Advisory Board of the Würth Group) και ο Dr. Jasper Bröker (Head of Business Partnership at UNICEF). Η φωτογραφία αυτή ταξίδεψε στα social media.

Είμαστε και εμείς περήφανοι που συμβάλαμε σε αυτό το φιλανθρωπικό έργο!

RALLY ACROPOLIS 2018

8/6/2018

Στην ιστορία πέρασε και το 64ο Ράλλυ Ακρόπολις, αποτελώντας παράλληλα και τον τρίτο φετινό γύρο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος...

rally acropolis_2018

Από τα αριστερά προς τα δεξιά: η κα Monica Genovese – Επικεφαλής Προμηθειών του Ομίλου FCA EMEA , ο κ. Dr. Reiner Specht – Αναπληρωματικό Μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Würth, ο κ. Alfredo Altavilla – Δ/νων Σύμβουλος του FCA EMEA, και ο κ. Marco Manavello –Επικεφαλής Παγκόσμιων Προμηθειών της Mopar

rally acropolis2_2018

Στην ιστορία πέρασε και το 64ο Ράλλυ Ακρόπολις, αποτελώντας παράλληλα και τον τρίτο φετινό γύρο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος. Το πλήρωμα Νομικός Μιχάλης και Κουρής Γιώργος τα κατάφερε περίφημα, μιας και κατέκτησαν την δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη στα Ιστορικά, ανάμεσα σε αυτοκίνητα που έχουν γράψει ιστορία τα προηγούμενα χρόνια στο Ράλλυ Ακρόπολις, αλλά και την δεύτερη θέση στην κατηγορία τους στην οποία ανταγωνίζονταν αυτοκίνητα μέχρι 1800 κυβικά με το Toyota Starlet 1300 κυβικά!

Ο στόχος φέτος του τερματισμού όχι απλά πραγματοποιήθηκε, αλλά είχε και την πιο ευχάριστη κατάληξη! Το δύσκολο αυτό τριήμερο τα περιλάμβανε όλα, αφού από την Παρασκευή το βράδυ έγινε αλλαγή στο κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με τους μηχανικούς να προλαβαίνουν στο σέρβις χωρίς καμία καθυστέρηση! Δύσκολα συνεχίστηκαν και τα σέρβις του Σαββάτου, αλλά και της Κυριακής, μιας και ο φετινός αγώνας χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα δύσκολος, σκληρός, απαιτητικός και στρατηγικός!

Η Wurth Hellas βεβαίως και στήριξε τη συμμετοχή των κ.κ. Νομικού – Κουρή, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά της για αυτή τη νέα διάκριση και ευχόμενη κάθε επιτυχία σε επόμενες συμμετοχές!

ΗΓΕΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018

22/5/2018

Οι πραγματικοί «Ηγέτες της Παγκόσμιας Αγοράς» είναι συναρπαστικοί και αυτό ισχύει σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας...

global market leader_2018

Οι πραγματικοί «Ηγέτες της Παγκόσμιας Αγοράς» είναι συναρπαστικοί και αυτό ισχύει σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας. Η περιγραφή αυτή αναφέρεται σε όλες τις επιτυχημένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως προσφέροντας εξαιρετική ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Σχολή Διοίκησης Henri B. Meier Executive School of Management του Πανεπιστημίου του St. Gallen στην Ελβετία, η Akademie Deutscher Weltmarktführer (ADWM) και το περιοδικό WirtschaftsWoche από τον χώρο των μέσων ενημέρωσης ανέπτυξαν τον Δείκτη Ηγετών Παγκόσμιας Αγοράς, η δημιουργία του οποίου υποστηρίζεται από πληθώρα εταιριών, μεταξύ αυτών και από τον Όμιλο Würth.

Ο ίδιος ο Όμιλος Würth αναφέρεται ως Πρωταθλητής στους Ηγέτες της Παγκόσμιας Αγοράς για το 2018, στην κατηγορία «Εμπόριο/Trade» και συγκεκριμένα στο τμήμα «εμπόριο υλικών συναρμολόγησης και στερέωσης».

Ο ΑΣΕΔ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

8/5/2018

Το τρίτο πρωτάθλημα στην ιστορία της και το δεύτερο συνεχόμενο, κατέκτησε η ανδρική ομάδα Futsal του Συλλόγου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα...

ased_2018

Από τα αριστερά προς τα δεξιά: η κα Monica Genovese – Επικεφαλής Προμηθειών του Ομίλου FCA EMEA , ο κ. Dr. Reiner Specht – Αναπληρωματικό Μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Würth, ο κ. Alfredo Altavilla – Δ/νων Σύμβουλος του FCA EMEA, και ο κ. Marco Manavello –Επικεφαλής Παγκόσμιων Προμηθειών της Mopar

Το τρίτο πρωτάθλημα στην ιστορία της και το δεύτερο συνεχόμενο, κατέκτησε η ανδρική ομάδα Futsal του Συλλόγου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα. Ως γνωστόν η εταιρεία μας στηρίζει τα δύο τελευταία χρόνια τις προσπάθειες της ομάδας, καρμική συνεργασία η οποία φαίνεται την έχει οδηγήσει στη στέψη της ως πρωταθλήτρια Ελλάδος και τις δύο αυτές χρονιές! Τη Δευτέρα 7 Μαΐου, η ομάδα επικράτησε του Παναθηναϊκού με σκορ 5-2, ολοκληρώνοντας τον τέταρτο τελικό της σειράς, η μπλε ομάδα σημείωσε σκορ νικών 3-1, στο σκεπαστό χώρο του Δαϊς, αποτέλεσμα που αποτελεί υπέρβαση στην ιστορία του Ελληνικού Futsal!

Το αξιοπερίεργο μάλιστα ήταν ότι ο ΑΣΕΔ κατάφερε να αναδειχθεί Πρωταθλητής Ελλάδος, ενώ κατά την κανονική περίοδο βρισκόταν στην τέταρτη θέση. Στο παρελθόν δεν έχει επαναληφθεί ομάδα τέτοιας θέσης να έχει προκριθεί ούτε καν στο ζευγάρι του μεγάλου τελικού.

Τα θερμά συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα του κ. Μοστριού η οποία αγωνίστηκε με εμφάνιση που έφερε εμφανές το λογότυπο Wϋrth και κατάφερε το ακατόρθωτο, δίνοντας τον καλύτερό της εαυτό!

ΡΑΛΙ ΚΡΗΤΗΣ 2018

6/4/2018

Στην ιστορία πέρασε το 40ο επετειακό Ράλλυ Κρήτης, που άνοιξε την αυλαία του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ασφάλτου 2018...

creta rally

Από τα αριστερά προς τα δεξιά: η κα Monica Genovese – Επικεφαλής Προμηθειών του Ομίλου FCA EMEA , ο κ. Dr. Reiner Specht – Αναπληρωματικό Μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Würth, ο κ. Alfredo Altavilla – Δ/νων Σύμβουλος του FCA EMEA, και ο κ. Marco Manavello –Επικεφαλής Παγκόσμιων Προμηθειών της Mopar

creta rally2

Στην ιστορία πέρασε το 40ο επετειακό Ράλλυ Κρήτης, που άνοιξε την αυλαία του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ασφάλτου 2018, κερδίζοντας πολύ καλές εμπειρίες για τη συνέχιση του πρωταθλήματος για το δίδυμο Νομικό Μιχάλη και Κουρή Γιώργο που έδειξαν ότι τα πηγαίνουν εξίσου καλά και σε ασφάλτινο αγώνα!

Πιο συγκεκριμένα, κατάφεραν με αυτοκίνητο χαμηλότερων κυβικών από τα υπόλοιπα της κατηγορίας τους (κατηγορία C5) να διακριθούν 6οι και στη γενική κατάταξη 26οι στους 36 συνολικά συμμετέχοντες! Ενας λάθος χειρισμός και λίγα χαμένα δευτερόλεπτα 3 ειδικές πριν τον τερματισμό, ήταν αρκετά για να τους στερίσουν την 3η θέση στην κατηγορία, μιας και στο συγκεκριμένο αγώνα οι χρόνοι των αγωνιζομένων βρισκόντουσαν πολύ κοντά! Παρόλα αυτά, τo αγωνιστικό διήμερο κύλισε χωρίς απρόοπτα. Οι θεατές κατέκλυσαν τις ειδικές διαδρομές, με την νυχτερινή του Σαββάτου να «βουλιάζει» από κόσμο! Οι συνεργάτες μας Μ. Νομικός και Γ. Κουρής, των οποίων τη συμμετοχή στηρίζει η εταιρεία μας, το ευχαριστήθηκαν πραγματικά και μαζί και ο κόσμος που δεν σταμάτησε να τους ψάχνει τόσο στις ειδικές διαδρομές, όσο και στο σέρβις!

Στο δίδυμο Μ. Νομικό και Γ. Κουρή ευχόμαστε κάθε επιτυχία και τις μελλοντικές τους συμμετοχές σε αγώνες και φυσικά και με μία θέση στο βάθρο!

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

3/4/2018

H Würth Hellas παραμένοντας σταθερή στις αξίες και στους ανθρώπους της, αναπτύσσεται καθημερινά με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς και των πελατών της...

avlonas

Από τα αριστερά προς τα δεξιά: η κα Monica Genovese – Επικεφαλής Προμηθειών του Ομίλου FCA EMEA , ο κ. Dr. Reiner Specht – Αναπληρωματικό Μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Würth, ο κ. Alfredo Altavilla – Δ/νων Σύμβουλος του FCA EMEA, και ο κ. Marco Manavello –Επικεφαλής Παγκόσμιων Προμηθειών της Mopar

avlonas_map

H Würth Hellas παραμένοντας σταθερή στις αξίες και στους ανθρώπους της, αναπτύσσεται καθημερινά με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς και των πελατών της.

Η εταιρεία μας στα πλαίσια ανάπτυξής της, με μεγάλη χαρά προχώρησε σε μία μεγάλη επένδυση που σκοπό έχει την αναβάθμιση των υπηρεσιών της και την πιο άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών της.

Από την 1η Απριλίου μεταφέρουμε τις αποθήκες μας σε νέο χώρο, δημιουργώντας ένα νέο υπερσύγχρονο Logistics Center σύγχρονων προδιαγραφών. Για εμάς αυτή η μέρα αποτελεί ένα ορόσημο για την ιστορία της εταιρείας μας!

Μεταφερόμαστε σε ένα νέο χώρο 3.000τμ στον Αυλώνα, στον οποίο θα υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης 3.000 παλετών και 30.000 θέσεις προϊόντων.

Σχετικά με τις παραδόσεις στην αποθήκη μας στο Κρυονέρι θα δεχόμαστε εμπορεύματα μέχρι και τις 23/3 ενώ από τις 10/4 θα μπορείτε να ξεκινήσετε τις παραδόσεις σας στις νέες εγκαταστάσεις μας στον Αυλώνα. Για το μεσοδιάστημα, αλλά και για κάθε νέα παράδοση που θα θελήσετε να κάνετε, θα πρέπει να έχετε προηγουμένως επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο στην εταιρεία μας που σας έδωσε την αντίστοιχη εντολή αγοράς ή φόρτωσης.

Στον παρακάτω χάρτη θα βρείτε οδηγίες για τις νέες μας εγκαταστάσεις.

Η WÜRTH HELLAS ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ INFACOMA & AQUATHERM 2018

22/2/2018

Με εντυπωσιακό περίπτερο έκτασης 184τ.μ., η εταιρεία μας φέτος συμμετείχε στο εκθεσιακό δίδυμο Infacoma & Aquatherm που έλαβε χώρα το 4ήμερο 9 έως και τις 12 Φεβρουαρίου στο MEC Παιανίας...

infacoma1

Από τα αριστερά προς τα δεξιά: η κα Monica Genovese – Επικεφαλής Προμηθειών του Ομίλου FCA EMEA , ο κ. Dr. Reiner Specht – Αναπληρωματικό Μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Würth, ο κ. Alfredo Altavilla – Δ/νων Σύμβουλος του FCA EMEA, και ο κ. Marco Manavello –Επικεφαλής Παγκόσμιων Προμηθειών της Mopar

infacoma2

Με εντυπωσιακό περίπτερο έκτασης 184τ.μ., η εταιρεία μας φέτος συμμετείχε στο εκθεσιακό δίδυμο Infacoma & Aquatherm που έλαβε χώρα το 4ήμερο 9 έως και τις 12 Φεβρουαρίου στο MEC Παιανίας. Η έκθεση αυτή αποτελεί πλέον θεσμό για τα επαγγέλματα δόμησης, ανακαίνισης, μόνωσης, θέρμανσης, κλιματισμού, εξοικονόμησης ενέργειας, ξενοδοχειακών μονάδων και κατοικιών, στην οποία αδιαμφισβήτητα η παρουσία της Würth απέσπασε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Η συμμετοχή μας στην παραπάνω έκθεση αποτελεί σημείο αναφοράς για το μέλλον, καθώς οι επαγγελματίες επισκέπτες στο περίπτερό μας είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν με τους συνεργάτες μας για το εύρος της προϊοντικής μας γκάμας και την ποιότητά της, ενισχύοντας τις συνεργασίες μας με τους επαγγελματίες του κλάδου.

Η FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ΒΡΑΒΕΥΕΙ ΤΗΝ WÜRTH ΩΣ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

15/2/2018

Τον Δεκέμβριο του 2017 η Würth βραβεύτηκε από την Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ως Mopar Supplier of the Year 2017 για τον οικονομικό χώρο EMEA...

chrysler

Από τα αριστερά προς τα δεξιά: η κα Monica Genovese – Επικεφαλής Προμηθειών του Ομίλου FCA EMEA , ο κ. Dr. Reiner Specht – Αναπληρωματικό Μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Würth, ο κ. Alfredo Altavilla – Δ/νων Σύμβουλος του FCA EMEA, και ο κ. Marco Manavello –Επικεφαλής Παγκόσμιων Προμηθειών της Mopar

Τον Δεκέμβριο του 2017 η Würth βραβεύτηκε από την Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ως Mopar Supplier of the Year 2017 για τον οικονομικό χώρο EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική). Παρόντες στην απονομή του βραβείου ήταν ο Dr. Reiner Specht (αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου Würth), ο Roberto Cavosi (Key Account Manager Würth Ιταλίας) και ο Giuseppe Amico (National Key Account Würth Ιταλίας).

Αιτιολόγηση της Fiat Chrysler Automobiles

"Η εταιρία Würth βραβεύτηκε επειδή τα τελευταία χρόνια παρείχε με εξαιρετικά θετικό τρόπο τις υπηρεσίες της στην MOPAR, θυγατρική εταιρία της FCA, η οποία είναι υπεύθυνη στους τομείς του service, της υποστήριξης πελατών, της διάθεσης γνήσιων ανταλλακτικών και πρόσθετων εξαρτημάτων σε ολόκληρο τον όμιλο FCA. Εντός του οικονομικού χώρου EMEA, η Würth παρείχε με ενεργητικό τρόπο πρωτοποριακές ιδέες και συνέβαλε στην ανάπτυξη του τομέα DFS (Direct (shipment) From Supplier)."

Η Würth προμηθεύει την FCA στις σημαντικότερες χώρες της Ευρώπης με προϊόντα After Sales, ανταλλακτικά, εταιρικό ιματισμό και εξοπλισμό επαγγελματικών οχημάτων. Είναι αποκλειστικός συνεργάτης στη διάθεση ενός γνήσιου προϊόντος του κατασκευαστή αυτοκινήτων (μοκέτες για τις σειρές μοντέλων Economy και Premium).

Τα διοικητικά στελέχη της Würth Ιταλίας, Nicola Piazza (διευθύνων σύμβουλος), Harald Santer (διευθυντής πωλήσεων) και Roberto Dalsasso (διευθυντής διεργασιών), ευχαριστούν θερμά όλους τους συνεργάτες για τη συμβολή τους σε αυτήν την ιδιαίτερη επιτυχία, για την οποία η Würth είναι πραγματικά υπερήφανη. Η εταιρία είναι ιδιαίτερα χαρούμενη για τη συνέχιση αυτής της αναπτυσσόμενης συνεργασίας με την FCA, αλλά και για τα θετικά αποτελέσματα για τα δύο συνεργαζόμενα μέλη.

Σχετικά με την Würth Ιταλίας

Η Würth Ιταλίας δραστηριοποιείται στην αγορά από το 1963. Με πάνω από 2.200 εξωτερικούς πωλητές και 125 συνεχώς αναπτυσσόμενα υποκαταστήματα αποτελεί σήμερα βασικό προμηθευτή για 240.000 επαγγελματίες του βιοτεχνικού και βιομηχανικού κλάδου. Τρία εμπορευματικά κέντρα με πάνω από 900 εργαζόμενους – στο Neumarkt (BZ), το οποίο αποτελεί και επίσημη έδρα της επιχείρησης, στο Crespellano (BO) και στο Capena (Βόρεια Ρώμη) – παρέχουν συνεχώς αξιόπιστη, επαγγελματική και εξειδικευμένη υποστήριξη. Η Würth Ιταλίας σημείωσε το 2017 ένα ρεκόρ πωλήσεων ύψους 461 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας μια ανάπτυξη 12,4% έναντι της προηγούμενης χρονιάς.

Σχετικά με την Adolf Würth GmbH & Co. KG

Η Adolf Würth GmbH & Co. KG κατέχει ηγετική θέση στην εμπορία υλικών συναρμολόγησης και στερέωσης για επαγγελματική χρήση. Είναι σήμερα η μεγαλύτερη ανεξάρτητη επιχείρηση του ομίλου Würth που δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελείται σήμερα από περισσότερες από 400 εταιρίες σε πάνω από 80 χώρες και απασχολεί 74.000 εργαζόμενους. Το πρόγραμμα πωλήσεων περιλαμβάνει 125.000 προϊόντα για τον κλάδο της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας, τα οποία διακινούνται από τις εταιρίες του ομίλου Würth σε όλο τον κόσμο. Από βίδες, εξαρτήματα κοχλίωσης και βύσματα, μέχρι εργαλεία, χημικά προϊόντα και μέσα προστασίας στην εργασία. Ο όμιλος Würth προμηθεύει σε ολόκληρο τον κόσμο πάνω από τρία εκατομμύρια πελάτες. Το οικονομικό έτος 2017 ο όμιλος Würth σημείωσε έναν κύκλο εργασιών ύψους 12,7 δις ευρώ, σύμφωνα με τον προσωρινό ισολογισμό.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ INFACOMA 9-12/02 & ΚΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΔΩΡΑ!

6/2/2018

Η Würth Hellas S.A. (εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία»), με έδρα τo 23o χλμ. Ε. Ο. Αθηνών Λαμίας 145 68 Κρυονέρι Αττικής, προκηρύσσει κλήρωση δώρων...

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΩΡΩΝ

1. Η Würth Hellas S.A. (εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία»), με έδρα τo 23o χλμ. Ε. Ο. Αθηνών Λαμίας 145 68 Κρυονέρι Αττικής, προκηρύσσει κλήρωση δώρων, η οποία θα διενεργηθεί στο πλαίσιο συμμετοχής της στην Έκθεση INFACOMA Athens 2018, με τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

Ημερομηνία έναρξης της περιόδου υποβολής συμμετοχών για την εν λόγω κλήρωση ορίζεται η 9/02/2018, ώρα 16:00 και λήξη η 12/02/2018, ώρα 20:00.

2. Η κλήρωση των δώρων αφορά τις εγγραφές στο ειδικό κουπόνι συμμετοχής που θα δίνεται από τα περίπτερα της Würth Hellas B21 & A17 στο Mec Παινίας που θα έχουν γίνει εντός του προαναφερθέντος (υπό όρο 1) χρονικού διαστήματος. Τα δώρα που θα κληρώσει η εταιρεία είναι τα κάτωθι:

1o ΔΩΡΟ – Κωδικός 9500002212 –ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ WE-7 ΣΥΡΤ.ΚΟΚΚΙΝΟΣ.-ΜΑΥΡΟΣ

2ο ΔΩΡΟ – Κωδικός 096593120 – ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΡΓΑΛEΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣΗ 91ΤΕΜΑΧΙΑ

3ο ΔΩΡΟ – Κωδικός 096511032 - ΣΕΤ ΚΑΣΤ-ΜΥΤΕΣ-ΚΑΡΥΔ.MULTI 1/4 33 ΤΕΜΑΧΙΑ

3. Η ως άνω κλήρωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές, ενώ θα κληρωθούν επίσης και αναπληρωματικοί νικητές για την περίπτωση που οι αρχικοί νικητές:

(α) είτε δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να λάβουν το δώρο τους

(β) είτε διαπιστωθεί ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό τους κατά την ημερομηνία της κλήρωσης οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση που αναφέρονται στους παρόντες όρους και

(γ) είτε δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, ώστε να ειδοποιηθούν για την παραλαβή του δώρου, εντός χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης. Στην περίπτωση που κληθεί ο αναπληρωματικός νικητής να παραλάβει το δώρο, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ο αρχικός νικητής χάνει αυτομάτως και αυτοδικαίως το δικαίωμα να αναζητήσει το δώρο του και εν γένει ουδεμία αξίωση διατηρεί έναντι της Εταιρείας στο πλαίσιο της παρούσας διοργάνωσης.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των εργαζομένων στην Εταιρεία και της Würth Hellas S.A. Αν ο κληρωθείς είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού.

5. Οι τυχεροί της κλήρωσης θα ενημερωθούν τηλεφωνικά, στους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν δηλώσει στην Würth Hellas S.A. και στο ειδικό κουπόνι συμμετοχής.

6. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται και δεν εξαργυρώνεται με χρήματα.

7. Οι (3) νικητές της κλήρωσης θα πρέπει να έχουν θεωρημένο διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα ή άλλο σχετικό αποδεικτικό, για την ταυτοποίηση των στοιχείων του.

8. Η υποχρέωση της Würth Hellas S.A. προς παράδοση του δώρου σε νικητή παύει σε περίπτωση που αυτός, αν και ειδοποιήθηκε, δεν κατέστη δυνατό για οποιοδήποτε λόγο να παραλάβει το δώρο του μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ειδοποίησής του.

9. Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση συμφωνούν ότι η Würth Hellas S.A. ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα έχει σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με τα δώρα που παρέλαβαν ή θα παραλάβουν οι συμμετέχοντες. Επίσης δε θα φέρει καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή ή χρήση ενός δώρου ή τμήματος αυτού.

10. Η συμμετοχή στην κλήρωση και η παραλαβή του δώρου συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων του από την Würth Hellas S.A. για τους σκοπούς που αφορούν:

a. την οικεία κλήρωση

β. αποδοχή να λαμβάνουν από την εταιρεία ενημερωτικό υλικό και προσφορές. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην κλήρωση αποτελούν προσωπικά δεδομένα και η επεξεργασία των στοιχείων αυτών θα διεξάγεται όπως ορίζει ο Νόμος 2472/1997 «περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», ως ισχύει, αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που θα τελούν υπό τον πλήρη έλεγχο της Εταιρείας με την ιδιότητά της ως Υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Νόμο, κατ’ εντολή τους και πάντοτε στο πλαίσιο των παρόντων όρων αναφορικά με τη σωστή εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση κάθε μίας κλήρωσης. Δε θα επιτρέπεται η, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία, παραχώρηση ή μεταβίβαση ή χρήση ή πρόσβαση από τρίτο, στα ως άνω στοιχεία ή δεδομένα, που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς. Η Εταιρεία, λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των εν λόγω προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγόρευση, διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

11. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στην κλήρωση, της διάρκειας της και της ημερομηνίας διεξαγωγής της καθώς και της ανάκλησής της. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια του διαγωνισμού για σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας. Τα ανωτέρω θα ανακοινώνονται στο: http://www.wurth.gr/gr/company/index.php?MG=1&Mid=1&Sid=27&sub1=1&sub2=1&sc=news (Όροι συμμετοχής σε κλήρωση δώρων – Έκθεση Infacoma Athens 2018). Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Εταιρεία.

12. Η συμμετοχή στην κλήρωση και η απολαβή του δώρου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

KICK OFF CONFERENCE 2018

16/1/2018

Το νέο έτος ξεκίνησε για την Würth Hellas με την καθιερωμένη συνάντηση του προσωπικού της, γνωστή ως Kick Off Conference, το Σάββατο 13 Ιανουαρίου, στο συνεδριακό χώρο...

kick-off2018_1 kick off2018_2 kick-off2018_3

Το νέο έτος ξεκίνησε για την Würth Hellas με την καθιερωμένη συνάντηση του προσωπικού της, γνωστή ως Kick Off Conference, το Σάββατο 13 Ιανουαρίου, στο συνεδριακό χώρο του OTE Academy, στο Μαρούσι. Στο συνέδριο αυτό ήταν ακόμα καλεσμένοι ο συντονιστής των εταιρειών Würth Βαλκανίων και Μέσης Ανατολής, κ. Carsten Sattler, συνεργάτες μας από την Würth Modyf (προϊόντα ΜΑΠ) και από την εταιρεία Geosantro Ltd στην Κύπρο.

Για μια ακόμα χρονιά το συνέδριο ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς ο απολογισμός του προηγούμενου έτους άφησε θετικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς, ενώ και οι επόμενες στρατηγικές κινήσεις μας μόνο σε ανάπτυξη μπορούν να μας οδηγήσουν. Ακολούθησαν ομιλίες από τον Δ/ντα Σύμβουλο κ. Δ. Ασήμωση, τον κ. Sattler και τέλος από τον Δ/ντή της εταιρείας Gesantro Ltd. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι βραβεύσεις του προσωπικού της Würth Hellas για τις επιδόσεις τους κατά τη διάρκεια του 2017 και η ετήσια κοπή πίτας.

Σημαντικό κομμάτι του συνεδρίου μας πάντα αποτελούν οι Προϊόντικές μας παρουσιάσεις, οι οποίες φέτος χαρακτηρίζονταν από ευχάριστες εκπλήξεις για όλους τους παρευρισκόμενους!

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ FACEBOOK & INSTAGRAM 17/12/2019

17/12/2019

Η Würth Hellas S.A. διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί στoυς τυχερούς...

Η Würth Hellas S.A. διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί στoυς τυχερούς το παρακάτω περιγραφόμενο δώρο. Η όλη προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω της αντίστοιχης σελίδας στο Facebook και στο Instagram.

1. Δικαίωμα συμμετοχής για τον διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Würth Hellas S.A.και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με τη διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

2. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει να γράψουν comment στο αντίστοιχο post του διαγωνισμού που υπάρχει στην σελίδα στο Instagram ή στη σελίδα του Facebook καθώς και να ακολουθήσουν το εταιρικό profile της Wurth Hellas στο Instagram ή αντίστοιχα στο Facebook (https://www.instagram.com/wurth_hellas/) (https://www.facebook.com/wurthhellas)

3. Το δώρο του διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στο Instagram και στο Facebook είναι ένας (1) Γωνιακός Λειαντήρας Μπαταρίας AWS 18-125 P Compact [κωδικός προϊόντος 5701 402 004] για έναν νικητή συνολικά.

4. Για την ανάδειξη του νικητή θα διεξαχθεί κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στο Κρυονέρι Αττικής, στις 23/12/2019. Συγκεκριμένα, θα αναδειχθεί (1) νικητής, ο οποίος θα κερδίσει ένα (1) Γωνιακό Λειαντήρα Μπαταρίας AWS 18-125 P Compact [κωδικός προϊόντος 5701 402 004] έχοντας κάνει follow στο αντίστοιχο account της Wurth Hellas και σχολιάσει στο διαγωνισμό, κάτω από το post του διαγωνισμού στο αντίστοιχο κανάλι (Facebook ή Instagram. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 23/12/2019.

5. H Würth Hellas S.A δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της.

6. Κατά την κλήρωση, θα αναδειχθούν δύο (2) αναπληρωματικοί νικητές, στους οποίους θα διατεθεί ανάλογα, το δώρο του διαγωνισμού σε περίπτωση που δεν θα παραληφθεί εγκαίρως ή δεν θα απονεμηθεί στον αρχικό νικητή λόγω ακύρωσης της συμμετοχής.

7. Αν oι νικητές του διαγωνισμού αρνηθούν το δώρο ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης τους έως και τις 31/12/2019, το δώρο απονέμεται στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή.

8. Η συμμετοχή και το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Η παραλαβή των δώρων θα γίνει με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Μοναδική υποχρέωση της Würth Hellas S.A είναι η εξασφάλιση για τους νικητές του δώρου που κέρδισαν.

9. Οι ‘Συμμετέχοντες’ συμφωνούν ότι η Würth Hellas S.A και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες της εταιρείες, οι διαφημιστικές εταιρίες και εταιρίες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή,κατοχή, κατάχρηση, ή χρήση ενός βραβείου, δώρου ή τμημάτων αυτών.

10. H Würth Hellas S.A δικαιούται να μεταβάλλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην αντίστοιχη επίσημα σελίδα στο Instagram ή στο Facebook. H Würth Hellas S.A διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική της κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

11. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στους Διοργανωτές για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου,τηλεόρασης, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, αυτοί επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς. Η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

12. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. H Würth Hellas S.A δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή(server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του. Περαιτέρω, η Würth Hellas S.A δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Instagram και της σελίδας“ Würth Hellas S.A (https://www.instagram.com/wurth_hellas/) ή αντίστοιχα του Facebook και της σελίδας Würth Hellas S.A (https://www.facebook.com/wurthhellas) και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Würth Hellas S.A. Περαιτέρω, η Würth Hellas S.A δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Instagram ή στο Facebook , με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας.

13. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Würth Hellas S.A.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ FACEBOOK & INSTAGRAM 15/11/2019

15/11/2019

Η Würth Hellas S.A. διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί στoυς τυχερούς...

Η Würth Hellas S.A. διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί στoυς τυχερούς το παρακάτω περιγραφόμενο δώρο. Η όλη προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω της αντίστοιχης σελίδας στο Facebook και στο Instagram.

1. Δικαίωμα συμμετοχής για τον διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Würth Hellas S.A.και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με τη διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

2. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει να γράψουν comment στο αντίστοιχο post του διαγωνισμού που υπάρχει στην σελίδα στο Instagram ή στη σελίδα του Facebook καθώς και να ακολουθήσουν το εταιρικό profile της Wurth Hellas στο Instagram ‘η στο Facebook (https://www.instagram.com/wurth_hellas/) (https://www.facebook.com/wurthhellas)

3. Το δώρο του διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στο Instagram είναι 1 (ένα) ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΜΥΤΕΣ-ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 31 ΤΕΜ! (ΚΩΔΙΚΟΣ 0965 11 310) για έναν νικητή στο Facebook και 1 (ένα) ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ RW EDITION 31 ΤΕΜ! (ΚΩΔΙΚΟΣ 0714 201 9) για έναν νικητή στο Instagram .

4. Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στο Κρυονέρι Αττικής, στις 19/11/2019. Συγκεκριμένα, θα αναδειχθούν (2) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν ο νικητής στο Facebook ένα ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΜΥΤΕΣ-ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 31 ΤΕΜ! (ΚΩΔΙΚΟΣ 0965 11 310), ενώ ο νικητής στο Instagram ένα ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ RW EDITION 31 ΤΕΜ! (ΚΩΔΙΚΟΣ 0714 201 9) έχοντας κάνει follow στο αντίστοιχο account της Wurth Hellas και σχολιάσει στο διαγωνισμό, κάτω από το post του διαγωνισμού στο αντίστοιχο κανάλι (Facebook ή Instagram. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τη Τρίτη 19/11/2019.

5. H Würth Hellas S.A δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της.

6. Κατά την κλήρωση, θα αναδειχθεί δύο (2) αναπληρωματικοί νικητές, στους οποίους θα διατεθεί ανάλογα, το δώρο του διαγωνισμού σε περίπτωση που δεν θα παραληφθεί εγκαίρως ή δεν θα απονεμηθεί στον αρχικό νικητή λόγω ακύρωσης της συμμετοχής.

7. Αν oι νικητές του διαγωνισμού αρνηθούν το δώρο ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης τους έως και τις 22/11/2019, το δώρο απονέμεται στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή.

8. Η συμμετοχή και το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Η παραλαβή των δώρων θα γίνει με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Μοναδική υποχρέωση της Würth Hellas S.A είναι η εξασφάλιση για τους νικητές του δώρου που κέρδισαν.

9. Οι ‘Συμμετέχοντες’ συμφωνούν ότι η Würth Hellas S.A και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες της εταιρείες, οι διαφημιστικές εταιρίες και εταιρίες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή,κατοχή, κατάχρηση, ή χρήση ενός βραβείου, δώρου ή τμημάτων αυτών.

10. H Würth Hellas S.A δικαιούται να μεταβάλλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην αντίστοιχη επίσημα σελίδα στο Instagram ή στο Facebook. H Würth Hellas S.A διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική της κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

11. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στους Διοργανωτές για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου,τηλεόρασης, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, αυτοί επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς. Η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

12. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. H Würth Hellas S.A δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή(server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του. Περαιτέρω, η Würth Hellas S.A δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Instagram και της σελίδας“ Würth Hellas S.A (https://www.instagram.com/wurth_hellas/) ή αντίστοιχα του Facebook και της σελίδας Würth Hellas S.A (https://www.facebook.com/wurthhellas) και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Würth Hellas S.A. Περαιτέρω, η Würth Hellas S.A δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Instagram ή στο Facebook , με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας.

13. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Würth Hellas S.A.

7ο ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ

7/10/2019

Με τον καλύτερο τρόπο έπεσε η αυλαία του 7ου Φθινοπωρινού Ράλλυ στην Ιτέα! Με το ράλλυ να εξελίσσεται σε αγαπημένα «ακροπολικά μονοπάτια», αποτέλεσε έναν αγώνα...

7th rally 7th rally2

Με τον καλύτερο τρόπο έπεσε η αυλαία του 7ου Φθινοπωρινού Ράλλυ στην Ιτέα! Με το ράλλυ να εξελίσσεται σε αγαπημένα «ακροπολικά μονοπάτια», αποτέλεσε έναν αγώνα γιορτή, επιβεβαιώνοντας μάλιστα τον αρχικό χαρακτηρισμό του ως μικρό Ακρόπολις! Στα ιστορικά αυτοκίνητα νικητές στην κατηγορία D1 ήταν το δίδυμο και συνεργάτες μας Μιχάλης Νομικός – Κωνσταντίνος Τροβάς, κατακτώντας μάλιστα και τη δεύτερη θέση στην κατηγορία 3 μέχρι 1600cc με το Toyota Starlet 1300cc! Έτσι ανέβηκαν μία θέση στον πίνακα του πρωταθλήματος και δύο γύρους πριν την αυλαία, κατατάσσοντάς τους στη δεύτερη θέση με στόχο πάντα την κατάκτησή του!

Με την εταιρεία μας να παραμένει θερμός υποστηρικτής και συνεργάτης του κ. Νομικού, είμαστε πεπεισμένοι ότι και στον επόμενο γύρο του πρωταθλήματος θα πανηγυρίζουμε μαζί!

Ο ΑΣΕΔ ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΕΦΗΒΩΝ

1/10/2019

Τέλη Σεπτέμβρη το τμήμα Futsal του Αθλητικού Συλλόγου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα πρόσθεσε δύο ακόμη τρόπαια στη συλλογή του κατακτώντας το Σούπερ Καπ στις κατηγορίες Κ16 και Κ18...

ased ased2

Τέλη Σεπτέμβρη το τμήμα Futsal του Αθλητικού Συλλόγου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα πρόσθεσε δύο ακόμη τρόπαια στη συλλογή του κατακτώντας το Σούπερ Καπ στις κατηγορίες Κ16 και Κ18!

Και στους δύο τελικούς, ο πρωταθλητής ΑΣΕΔ αντιμετώπισε τον Κυπελλούχο Ερμή Ζωγράφου κερδίζοντας τον με σκορ 4-1 στην κατηγορία των «μικρών» και 7-5 στην κατηγορία των «μεγάλων» σε αναμετρήσεις που προσέφεραν όμορφο θέαμα και γρήγορους ρυθμούς!

Για μία ακόμη φορά φαίνεται πως η συνεργασία της Wϋrth Hellas με τον ΑΣΕΔ ως χορηγοί και συνεργάτες του έχει φέρει τύχη στις ομάδες ποδοσφαίρου σάλας του συλλόγου, οι οποίες έχουν ανεβάσει τον πήχη πολύ ψηλά, συνεχίζοντας τον καταιγισμό διακρίσεων.

Η WÜRTH HELLAS ΣYMMETEIXE ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ AUTOTEC

30/9/2019

Η τριήμερη έκθεση της AUTOTEC που έλαβε χώρα από την Παρασκευή 27 έως και την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Mec στην Παινία...

autotec autotec2

Η τριήμερη έκθεση της AUTOTEC που έλαβε χώρα από την Παρασκευή 27 έως και την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Mec στην Παινία, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, προσμετρώντας ρεκόρ 18.000 επισκεπτών και δυναμική συμμετοχή από τις πιο μεγάλες και αξιόπιστες εταιρείες της αγοράς. Η πολυαναμενόμενη παραπάνω έκθεση αποτέλεσε τη μεγαλύτερη που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Ελλάδα στον κλάδο Ανταλλακτικών, Επισκευής, Συντήρησης και Φροντίδας Επιβατικών και Φορτηγών Αυτοκινήτων με συμμετοχή μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική και Διεθνή αγορά.

Η συμμετοχή της εταιρείας μας και πάλι ξεχώρισε με το εντυπωσιακό της περίπτερο, τα ανταγωνιστικά της προϊόντα, αλλά και τη δυναμική παρουσία του ανθρώπινου δυναμικού της. Το βέβαιο είναι ότι η παρουσία της Wϋrth Hellas στην έκθεση αυτή θα αποτελεί σημείο αναφοράς για το μέλλον, προσφέροντάς μας νέες ευκαιρίες συνεργασίας με τους επαγγελματίες του κλάδου και περαιτέρω εδραίωσής μας στην αγορά.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ WÜRTH ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

23/9/2019

Με μεγάλη μας χαρά από Δευτέρα 16 έως και Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου γιορτάσαμε τη λειτουργία του νέου μας καταστήματος στα Ιωάννινα, σε μία εβδομάδα γεμάτη προσφορές...

ioannina ioannina2

Με μεγάλη μας χαρά από Δευτέρα 16 έως και Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου γιορτάσαμε τη λειτουργία του νέου μας καταστήματος στα Ιωάννινα, σε μία εβδομάδα γεμάτη προσφορές, δώρα και εκπλήξεις.

Κατά την επίσκεψή τους οι πελάτες μας είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά περισσότερα από 3.500 προϊόντα, αλλά και να συναντήσουν τους εξειδικευμένους μας Product Managers, ώστε να συζητήσουν μαζί τους οτιδήποτε αφορά το επάγγελμα και τις ανάγκες τους. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής πραγματοποιήθηκαν παράλληλα ζωντανές επιδείξεις και δοκιμές προϊόντων μας, καθώς και ενημέρωση για τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά.

Είμαστε πραγματικά όλοι περήφανοι για το νέο μας απόκτημα ως αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς και θεωρούμε ότι θα συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη των πωλήσεων της περιοχής και φυσικά στην αμεσότερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΩΡΩΝ - AUTOTEC 2019

Η Würth Hellas S.A. (εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία»), με έδρα τo 23o χλμ. Ε. Ο. Αθηνών Λαμίας 145 68 Κρυονέρι Αττικής, προκηρύσσει κλήρωση δώρων...

1. Η Würth Hellas S.A. (εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία»), με έδρα τo 23o χλμ. Ε. Ο. Αθηνών Λαμίας 145 68 Κρυονέρι Αττικής, προκηρύσσει κλήρωση δώρων, η οποία θα διενεργηθεί στο πλαίσιο συμμετοχής της στην Έκθεση AUTOTEC 2019, με τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

Ημερομηνία έναρξης της περιόδου υποβολής συμμετοχών για την εν λόγω κλήρωση ορίζεται η 27/09/2019, ώρα 13:00 και λήξη η 29/09/2019, ώρα 21:00.

2. Η κλήρωση των δώρων αφορά τις εγγραφές στο ειδικό κουπόνι συμμετοχής που θα δίνεται από το περίπτερο της Würth Hellas No5 στο Mec Παιανίας που θα έχουν γίνει εντός του προαναφερθέντος (υπό όρο 1) χρονικού διαστήματος. Τα δώρα που θα κληρώσει η εταιρεία είναι τα κάτωθι:

1o ΔΩΡΟ – Κωδικός 9500002212 –ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ WE-7 ΣΥΡΤ.ΚΟΚΚΙΝΟΣ.-ΜΑΥΡΟΣ

2ο ΔΩΡΟ – Κωδικός 57143080 – ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ DSS 1/2'' PREMIUM COMPACT

3ο ΔΩΡΟ – Κωδικός 096593120 - ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΡΓΑΛ.ΧΕΙΡΟΣ ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.91ΤΕΜ.

3. Η ως άνω κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές, ενώ θα κληρωθούν επίσης και αναπληρωματικοί νικητές για την περίπτωση που οι αρχικοί νικητές:

(α) είτε δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να λάβουν το δώρο τους

(β) είτε διαπιστωθεί ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό τους κατά την ημερομηνία της κλήρωσης οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση που αναφέρονται στους παρόντες όρους και

(γ) είτε δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, ώστε να ειδοποιηθούν για την παραλαβή του δώρου, εντός χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης. Στην περίπτωση που κληθεί ο αναπληρωματικός νικητής να παραλάβει το δώρο, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ο αρχικός νικητής χάνει αυτομάτως και αυτοδικαίως το δικαίωμα να αναζητήσει το δώρο του και εν γένει ουδεμία αξίωση διατηρεί έναντι της Εταιρείας στο πλαίσιο της παρούσας διοργάνωσης.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των εργαζομένων στην Εταιρεία και της Würth Hellas S.A. Αν ο κληρωθείς είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού.

5. Οι τυχεροί της κλήρωσης θα ενημερωθούν τηλεφωνικά, στους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν δηλώσει στην Würth Hellas S.A. και στο ειδικό κουπόνι συμμετοχής.

6. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται και δεν εξαργυρώνεται με χρήματα.

7. Οι (3) νικητές της κλήρωσης θα πρέπει να έχουν θεωρημένο διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα ή άλλο σχετικό αποδεικτικό, για την ταυτοποίηση των στοιχείων του.

8. Η υποχρέωση της Würth Hellas S.A. προς παράδοση του δώρου σε νικητή παύει σε περίπτωση που αυτός, αν και ειδοποιήθηκε, δεν κατέστη δυνατό για οποιοδήποτε λόγο να παραλάβει το δώρο του μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ειδοποίησής του.

9. Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση συμφωνούν ότι η Würth Hellas S.A. ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα έχει σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με τα δώρα που παρέλαβαν ή θα παραλάβουν οι συμμετέχοντες. Επίσης δε θα φέρει καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή ή χρήση ενός δώρου ή τμήματος αυτού.

10. Η συμμετοχή στην κλήρωση και η παραλαβή του δώρου συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων του από την Würth Hellas S.A. για τους σκοπούς που αφορούν:

a. την οικεία κλήρωση

β. αποδοχή να λαμβάνουν από την εταιρεία ενημερωτικό υλικό και προσφορές. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην κλήρωση αποτελούν προσωπικά δεδομένα και η επεξεργασία των στοιχείων αυτών θα διεξάγεται όπως ορίζει ο Νόμος 2472/1997 «περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», ως ισχύει, αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που θα τελούν υπό τον πλήρη έλεγχο της Εταιρείας με την ιδιότητά της ως Υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Νόμο, κατ’ εντολή τους και πάντοτε στο πλαίσιο των παρόντων όρων αναφορικά με τη σωστή εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση κάθε μίας κλήρωσης. Δε θα επιτρέπεται η, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία, παραχώρηση ή μεταβίβαση ή χρήση ή πρόσβαση από τρίτο, στα ως άνω στοιχεία ή δεδομένα, που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς. Η Εταιρεία, λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των εν λόγω προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγόρευση, διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

11. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στην κλήρωση, της διάρκειας της και της ημερομηνίας διεξαγωγής της καθώς και της ανάκλησής της. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια του διαγωνισμού για σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας. Τα ανωτέρω θα ανακοινώνονται στο: https://www.wurth.gr/gr/index.php?MG=1&Mid=27&sub1=1&sc=news

(Όροι συμμετοχής σε κλήρωση δώρων – Έκθεση AUTOTEC 2019). Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Εταιρεία.

12. Η συμμετοχή στην κλήρωση και η απολαβή του δώρου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ECALI CLUB ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ “BRANDS WITH HISTORY Ⅱ_ 17/09/2019

19/9/2019

Το Ecali Club εμπνευσμένο από τη μακρόχρονη ιστορία του στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, καθώς και των κοινωνικών και επαγγελματικών σχέσεων...

ecali club ecali club2

Το Ecali Club εμπνευσμένο από τη μακρόχρονη ιστορία του στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, καθώς και των κοινωνικών και επαγγελματικών σχέσεων, την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου διοργάνωσε λαμπρή τελετή προς τιμήν εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με ξεχωριστή ιστορία στην πορεία των ετών. Στη διοργάνωση αυτή την οποία και ονόμασε Brand With History (Volume2), προσκάλεσε εταιρείες και εκπροσώπους τους, στους οποίους μοίρασε ειδική έκδοση, παρουσιάζοντας το όραμα και τη στρατηγική που τους οδήγησαν σε επιτυχία και εδραίωση του ονόματός τους στην αγορά.

Βεβαίως και καλεσμένη υπήρξε η εταιρεία μας, την οποία εκπροσώπησαν με την παρουσία τους ο κ. Ασήμωσης, ο οποίος μίλησε στους παρευρισκόμενους για τις βασικές μας εταιρικές αρχές, οι κυρίες Ρέρα, Θεοδωροπούλου, Τάτση, Καραμπίνα και Αγγελή, καθώς και οι κ.κ. Λιανός, Πέττας, Ιωάννου Στ., Κοντογιάννης, Γιοβάς και Σουλαχάκης. Στον κ. Ασήμωση μάλιστα προσφέρθηκε αναμνηστική πορσελάνη με το πρώτο Master Plan της Κοινότητας που εκπονήθηκε από την ΕΚΑΛΗ ΑΕ πριν από ένα αιώνα, λαμβάνοντας παράλληλα ευχές για συνέχεια της επιτυχημένης πορείας της εταιρείας μας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η WÜRTH ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

29/8/2019

Στο μέλλον, η Würth θα εξελίσσει και θα κατασκευάζει τα δικά της εργαλεία μπαταρίας...

Με βάση τις ιδέες από τον επιχειρηματικό κλάδο

Η Würth κατασκευάζει εργαλεία μπαταρίας

Künzelsau. Στο μέλλον, η Würth θα εξελίσσει και θα κατασκευάζει τα δικά της εργαλεία μπαταρίας. Η Würth συνέστησε μία κοινοπραξία με την Techtronic Industries Co. Ltd. Η νέα εταιρία με την επωνυμία WÜRTH MASTER POWER TOOLS LTD. θα έχει την έδρα της στο Χονγκ Κονγκ, Κίνα.

Από τον Δεκέμβριο του 2018, η Würth κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο της κοινοπραξίας με την Techtronic Industries Co. Ltd. (TTI). Η TTI είναι ένας επώνυμος κατασκευαστής στον κλάδο των μπαταριών ο οποίος, μεταξύ άλλων, παρέχει τεχνολογία ιόντων λιθίου στην αγορά των ηλεκτρικών εργαλείων. Στην κοινοπραξία της Würth και της TTI, η κατασκευή, η εξέλιξη και η γνώση της αγοράς συνδυάζονται με μοναδικό τρόπο. Ως κορυφαίος κατασκευαστής σε αυτόν τον επιχειρηματικό τομέα, η TTI διατηρεί μονάδες παραγωγής στη Γερμανία, τις ΗΠΑ και την Ασία. Η Würth εξειδικεύεται στον κλάδο τεχνολογίας συναρμολόγησης και στερέωσης, έχοντας κατακτήσει ηγετική θέση σε αυτόν τον τομέα. Η συμφωνία έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.

"Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη συνεργασία μας με την TTI αλλά και για την ευκαιρία που μας δίνεται να κατασκευάσουμε τα δικά μας εργαλεία μπαταρίας. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι η σχεδίασή μας θα ενσωματώνει όλες τις ιδέες και προτάσεις που συλλέγουμε από την καθημερινή μας επικοινωνία με τους πελάτες μας", εξηγεί ο Thomas Klenk, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Adolf Würth GmbH & Co. KG και υπεύθυνος του τμήματος Προϊόντων, Αγορών και Εξαγωγών.

Τεχνολογία χωρίς καλώδιο για περισσότερες δυνατότητες

Για τη Würth, η εξέλιξη μίας νέας γενιάς εργαλείων χωρίς καλώδιο πρέπει να βασίζεται πάντοτε στις απαιτήσεις των πελατών. "Χάρη στην ομάδα πωλήσεων και τα σχεδόν 500 υποκαταστήματά μας στη Γερμανία, γνωρίζουμε τις ανάγκες των διαφόρων επαγγελματιών. Κάθε μέρα, πραγματοποιούμε πάνω από 250.000 συζητήσεις με τους πελάτες μας. Έτσι γνωρίζουμε τι ακριβώς περιμένουν από ένα εργαλείο. Φυσικά, μεταφέρουμε αυτές τις διαπιστώσεις στην εξέλιξη των εργαλείων μας", προσθέτει ο Thomas Klenk. Τα επόμενα χρόνια, η Würth αναμένει να δει συναρπαστικές τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο των εργαλείων χωρίς καλώδιο. Ξεκινώντας τη δική της παραγωγή, η εταιρία ευελπιστεί ότι θα ενισχύσει την επιρροή της στην αγορά των εργαλείων. Η τεχνολογία χωρίς καλώδιο προσφέρει μεγάλες δυνατότητες στο μέλλον, οι οποίες αποτελούν το σημείο εστίασης της κοινοπραξίας. Η γκάμα εργαλείων χωρίς καλώδιο που διατίθεται από την εταιρία, θα μετασχηματιστεί σταδιακά. Το πρώτο εργαλείο που παρουσιάστηκε, το κατσαβίδι μπαταρίας ABS-18 Compact, είναι ήδη διαθέσιμο. Τα επόμενα ηλεκτρικά εργαλεία θα ακολουθήσουν την άνοιξη του 2019.

Κατασκευαστική τεχνογνωσία σε άλλους τομείς

Η Würth εξελίσσει και κατασκευάζει τα δικά της προϊόντα και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα επίπλων, οι γνωστές βίδες ASSY, τα βύσματα αγκύρωσης και τα χημικά προϊόντα. Προς το παρόν, το μερίδιο προϊόντων ίδιας παραγωγής ανέρχεται στο 25% επί της συνολικής γκάμας προϊόντων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ο ΟΜΙΛΟΣ WÜRTH ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ

19/7/2019

In the first six months of 2019, the global market leader in the trade with fastening and assembly materials increased sales by 5.2 percent to EUR 7.2 billion...

Würth Group continues to grow

In the first six months of 2019, the global market leader in the trade with fastening and assembly materials increased sales by 5.2 percent to EUR 7.2 billion. Operating result declining.

Künzelsau. In the first six months of 2019, the Würth Group reported sales of EUR 7.2 billion. This corresponds to an increase of 5.2 percent. The sales volume of the companies outside Germany rose by 6.3 percent. Reporting growth of 11.8 percent, the Southern European companies boast the highest growth rates among the companies and continue to develop positively.

In Germany, the Würth Group generated sales of EUR 3.0 billion, which corresponds to growth of 3.6 percent. Robert Friedmann, Chairman of the Central Managing Board, is optimistic about the second half of the year saying, “the construction sector is still going strong”.

Electrical wholesaling surpassing Group growth

At 13.8 percent, the Electrical Wholesale Unit reported the strongest growth among all units of the Group, which is partly attributable to acquisitions made. In June 2019, Würth’s Electrical Wholesale Unit signed a contract to acquire Grupo Electro Stocks S.L.U. (GES), one of the leading electrical wholesalers in Spain reporting a sales volume of EUR 261.5 million in 2018. The transaction is subject to the approval of the anti-trust authorities. Organic growth of the business unit came to 6.5 percent.

Adolf Würth GmbH & Co. KG, the parent company and at the same time the largest company of the Würth Group, generated sales of EUR 1,035 million in the first half of 2019 (+ 6.6 percent). The company is firmly convinced to surpass the EUR 2 billion mark in 2019.

Operating result

At EUR 340 million at the end of the first half of 2019, the operating result of the Würth Group is down on the previous year (2018: EUR 400 million). “Our gross profit margin has come under pressure: We cannot fully pass rising purchasing prices on to our customers in the market,” Robert Friedmann explained the declining result. “In addition, our continued high investments in the expansion of our business units have an impact on the result, yet they are a means to prepare the ground for future growth. Nonetheless, we expect to close the financial year 2019 reporting an operating result comparable to last year’s.” In 2018, the Würth Group’s operating result amounted to EUR 870 million.

Employees

The number of employees increased by 747, from 77,080 at the end of 2018 to 77,827 in the first half of 2019. In Germany, the number of employees amounts to 24,044, increasing by 3.2 percent on the previous year. The Group currently has 33,585 sales force employees on the payroll.

About the Würth Group

The Würth Group is the global market leader in its core business—the sale of fastening and assembly materials. It currently consists of more than 400 companies in over 80 countries with more than 77,000 employees on its payroll. Approximately 33,000 of those employees are salaried sales representatives. In the Group's core business, the Würth Line, the sales program for the trades and industry comprises more than 125,000 products: from screws, screw accessories and anchors to tools, technical chemicals and personal protective equipment.

The Allied Companies of the Würth Group, which either operate in business areas related to its core business or in diversified business areas, round off the range by offering products for DIY stores, material for electrical installations, electronic components such as circuit boards, and financial services. They generate approximately 40 percent of the Würth Group’s sales volume.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ WÜRTH ΣΤΗ UNICEF

10/7/2019

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τον Απρίλη έλαβε χώρα η γνωστή πλέον εβδομάδα της RW WORKOUT...

unisef

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τον Απρίλη έλαβε χώρα η γνωστή πλέον εβδομάδα της RW WORKOUT. Κατά τη διάρκεια αυτής πωλήθηκαν 110.000 προϊόντα περιορισμένης έκδοσης με την υπογραφή του Prof. R. Wϋrth, μέρος από την πώληση των οποίων διατέθηκε σε φιλανθρωπικό σκοπό.

Από την πώληση των παραπάνω επετειακών συλλογών μας, την Παρασκευή 21 Ιουνίου, ο κ. Michael Frank (Wϋrth Direct Selling International) παρέδωσε επιταγή δωρεάς ύψους 120.000 ευρώ, στον κ. Georg Graf Waldersee (επίτιμο Πρόεδρο της γερμανικής επιτροπής της UNICEF), με επίσημη τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία. Με πρωτοβουλία της κας Bettina Würth (Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ομίλου Würth), τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας προορίζονται για την ενίσχυση κοινωνικού προγράμματος της UNICEF που αφορά την ενίσχυση της εκπαίδευσης των κοριτσιών και των νέων γυναικών στη Βραζιλία. Η δωρεά θα διευκολύνει την εγκατάσταση τεχνικής ομάδας, την παροχή συμβούλων, το εκπαιδευτικό υλικό και την αντίστοιχη εκπαίδευση σε νέες γυναίκες, καθώς προβλέπουν τα οικονομικά μέσα για τους εκπαιδευτικούς, τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους επαγγελματίες στον τομέα υγείας. Με το προαναφερθέν ποσό, το έργο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες περίπου 1.000 κοριτσιών και νέων γυναικών.

Για μία ακόμη φορά αποδεικνύουμε ότι όλοι εμείς στη Würth λειτουργούμε με βασική μας μέριμνα το κοινωνικό όφελος.

Ο Όμιλος Wϋrth ευχαρίστησε θερμά όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι συνέβαλαν σ’ αυτό το λαμπρό επίτευγμα.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ BEST B2B SHOP 2019

28/5/2019

Η Würth με το Online-Shop (ηλεκτρονικό κατάστημά) της, κατάφερε να διακριθεί στη φετινή απονομή του βραβείου Internet World Business Shop μέσα από 245 συμμετέχοντες...

best b2b2019

Ο Philipp Harm, η Sabrina Stumpf, ο Carsten Meyer και ο Stefan Hilsenbeck της ομάδας E-Business της Würth (από αριστερά).

Η Würth με το Online-Shop (ηλεκτρονικό κατάστημά) της, κατάφερε να διακριθεί στη φετινή απονομή του βραβείου Internet World Business Shop μέσα από 245 συμμετέχοντες, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην κατηγορία "Best B2B Shop". Το βραβείο ως θεσμός, έλαβε χώρα για ένατη χρονιά σε μία ιδιαίτερη δεξίωση στο Μόναχο της Βαυαρίας.

Η Würth, που παρουσίασε το 2018 ένα πλήρως ανασχεδιασμένο ηλεκτρονικό κατάστημα, εισήλθε για πρώτη φορά στη μάχη για το βραβείο και κατέκτησε αμέσως τον τίτλο. Καθοριστικό κριτήριο αποτέλεσε η εστίαση στην παροχή υποστήριξης και στις πελατοκεντρικές λειτουργίες, όπως η αναζήτηση προϊόντος, τα βίντεο εφαρμογών και η ξεκάθαρη παρουσίαση των προϊόντων. Συγκεκριμένα, το ηλεκτρονικό κατάστημα κατάφερε να διακριθεί χάρη στις ειδικές λειτουργίες B2B, όπως είναι για παράδειγμα η διαχείριση των κωδικών δαπανών, οι ροές διαδικασιών έγκρισης και τα όρια διαθέσιμου προϋπολογισμού.

H Würth κατάφερε να υιοθετήσει έναν νέο τρόπο σκέψης, νέες μεθόδους και διαδικασίες που φέρνουν νέες εργασίες και ευελιξία και εξασφαλίζουν πραγματική προστιθέμενη αξία. Τόσο από τη σκοπιά της εταιρίας, όσο και από τη σκοπιά των πελατών. Αυτό είδε και η κριτική επιτροπή των βραβείων 2019 Shop Αwards.

"Για εμάς αποτελεί μια εξαιρετική επιβράβευση για τη δουλειά των τελευταίων ετών. Ειδικότερα, η ανατροφοδότηση από τους πελάτες μας περνά στη διαδικασία εξέλιξης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Μόνο έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια εμπειρία που τοποθετεί τον χρήστη στο επίκεντρο", σχολίασε τη διάκριση ο Moritz Schwarz, Διευθυντής Πωλήσεων E-Business της Würth.

Ο Gerhard Scheffel, Διευθυντής E-Commerce της Würth Ολλανδίας, σχολίασε στο LinkedIn: "Είμαστε περήφανοι. Στην 9η απονομή των βραβείων Internet World Business Shop, το ηλεκτρονικό κατάστημα Würth κατάφερε να πείσει την κριτική επιτροπή. Οι ειδικές λειτουργίες B2B προσφέρουν στους πελάτες της Würth όλα όσα χρειάζονται στις καθημερινές τους εργασίες".

Θέλουμε να συγχαρούμε την ομάδα E-Business της Würth για την κατάκτηση του τίτλου Best B2B Shop για το 2019! Αυτή η νίκη αποτελεί τιμή και κίνητρο για να συνεχίσουμε μαζί αυτό το ταξίδι, σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας ώστε να τους βοηθήσουμε να αναγνωρίσουν και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή εποχή. Ιδιαίτερα για τη Würth Hellas, η βράβευση αυτή μας γεννά αισιοδοξία, μιας που είμαστε κι εμείς στα πρώτα μας βήματα προς την ψηφιακή εξυπηρέτηση των πελατών μας.

O 50.000 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΗ WÜRTH LINE

6/5/2019

Με την πρόσληψη του κ. Παλτόγλου Βασίλη τον περασμένο Μάρτη ως Σύμβουλο Εξωτερικών Πωλήσεων, η Wϋrth Line προσμετρά 50.000 προσλήψεις ...

paltoglou

Με την πρόσληψη του κ. Παλτόγλου Βασίλη τον περασμένο Μάρτη ως Σύμβουλο Εξωτερικών Πωλήσεων, η Wϋrth Line προσμετρά 50.000 προσλήψεις!

Το παραπάνω γεγονός έγινε πρωτοσέλιδο στο μηνιαίο περιοδικό του Ομίλου “Monthly Circular”, όπου με μεγάλη μας τιμή δεχτήκαμε τις ευχές του κ. Peter Zϋrn (Αντιπρόεδρου του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Wϋrth) για καλή αρχή και κάθε επιτυχία στο νέο ξεκίνημα του συνεργάτη μας στην οικογένεια της Wϋrth Hellas.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΗ WÜRTH: ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΚΟΜΨΗ ΜΑΥΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

29/3/2019

Με τις συλλογές "Limited Edition", η Würth αποδεικνύει με εντυπωσιακό τρόπο εδώ και 30 χρόνια ότι τα εργαλεία δεν είναι μόνο χρήσιμα βοηθήματα, αλλά μπορούν να είναι πραγματικά κοσμήματα ...

work out2019

Με τις συλλογές "Limited Edition", η Würth αποδεικνύει με εντυπωσιακό τρόπο εδώ και 30 χρόνια ότι τα εργαλεία δεν είναι μόνο χρήσιμα βοηθήματα, αλλά μπορούν να είναι πραγματικά κοσμήματα. Τα ετήσια "Limited Edition" είναι ιδιαίτερα προϊόντα που, εκτός από την κορυφαία ποιότητα κατασκευής και την υψηλή χρηστική τους αξία, ξεχωρίζουν με τη μοναδικά ελκυστική τους σχεδίαση. Το 2019, το πρόγραμμα "Reinhold Würth Limited Edition" παρουσιάζει δύο αποκλειστικά προϊόντα με μοναδικά χαρακτηριστικά, τη συλλογή εργαλείων 46 τεμαχίων και τη συλλογή κλειδιού καστάνιας "μίνι".

Η συλλογή κλειδιού καστάνιας "μίνι" 31 τεμαχίων βασίζεται στα compact κλειδιά με καστάνια και επιτρέπει στον χρήστη να εργάζεται με άνεση ακόμα και σε περιορισμένους χώρους. Χάρη στα 10 μίνι καρυδάκια και τις 20 μίνι μύτες στις πιο δημοφιλείς διαστάσεις και υποδοχές, το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές. Η συλλογή εργαλείων αποτελείται από 46 τεμάχια συνολικά: εκτός από την καστάνια για μύτες και το κατσαβίδι, περιλαμβάνει διάφορα κλειδιά άλεν με εξάγωνο κορμό και καρυδάκια πολλαπλών χρήσεων. Η συλλογή διαθέτει επιπλέον μία μαγνητική βάση για μύτες, έναν προσαρμογέα για καρυδάκια και μία μεγάλη ποικιλία από μύτες διαφόρων διαστάσεων και υποδοχών. Και οι δύο συλλογές παραδίδονται σε πρακτική θήκη μεταφοράς και φύλαξης με ένθετο από αφρώδες υλικό σε ελκυστική σχεδίαση carbon. Το ένθετο από αφρώδες υλικό επιτρέπει την ασφαλή φύλαξη των εργαλείων και την εύκολη αναγνώριση του μεγέθους του εργαλείου που απαιτείται για την αντίστοιχη εργασία, χάρη στην ευδιάκριτη σήμανση.

38ο RALLY SPRINT ΚΟΡΙΝΘΟΥ

18/3/2019

Το Κύπελλο Χωμάτινων Ράλι και το Πρωτάθλημα Ιστορικών για το 2019 ξεκίνησε όπως ακριβώς τελείωσε το πρωτάθλημα για το 2018 για τον συνεργάτη μας Μ. Νομικό ...

rally sprint rally sprint2

Το Κύπελλο Χωμάτινων Ράλι και το Πρωτάθλημα Ιστορικών για το 2019 ξεκίνησε όπως ακριβώς τελείωσε το πρωτάθλημα για το 2018 για τον συνεργάτη μας Μ. Νομικό, δηλαδή με κύπελλο!

Το δίδυμο Νομικός – Τροβάς βγήκε 1ο στην κατηγορία μέχρι 1300 κυβικών και 3ο στην κατηγορία 4, διεκδικώντας παράλληλα το πανελλήνιο πρωτάθλημα ιστορικών αυτοκινήτων ράλι! Λίγο η αποχή, μια και ήταν ο πρώτος αγώνας της χρονιάς, λίγο ο κόσμος που τους ενθάρρυνε και σίγουρα η άριστη κατάσταση της γρήγορης και τεχνικής ειδικής «Χιλιομόδι», έκαναν το πλήρωμα να δώσει μάχες που κρίθηκαν στο νήμα και να καταφέρουν να βγουν νικητές!

Η εταιρεία μας για μία ακόμη φορά συνεχάρη τον συνεργάτη και πελάτη της για την διάκριση αυτή, διαβεβαιώνοντάς τον ότι παραμένουμε θερμοί υποστηρικτές και βασικοί χορηγοί στις αγωνιστικές του προσπάθειες!

H WÜRTH HELLAS ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ MOTORWEST 2019

5/2/2019

Το διήμερο 2 – 3 Φεβρουαρίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο στην Πάτρα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη περιφερειακή έκθεση οχημάτων με αναφορά σε όλη την γεωγραφική περιοχή της ...

motorwest

Το διήμερο 2 – 3 Φεβρουαρίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο στην Πάτρα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη περιφερειακή έκθεση οχημάτων με αναφορά σε όλη την γεωγραφική περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, Motorwest 2019. Σκοπός της διοργάνωσης υπήρξε η προβολή κεντρικών και τοπικών εταιρειών στο καταναλωτικό κοινό της Δυτικής Ελλάδας και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση, καθώς και η ανάδειξη καινοτόμων επιχειρήσεων με άμεση ή έμμεση σχέση με ότι έχει να κάνει με τον «κινητήρα», όπως και των οικολογικών λύσεων, σε μία περίοδο που η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα.

Διοργανωτές της παραπάνω έκθεσης ήταν η ΦΙΛΜΠΑ, γνωστή κυρίως για τη διοργάνωση αγώνων ταχύτητας αυτοκινήτων, αγώνων αναβάσεων, πλοηγήσεις, αγώνες moto-cross και εκδηλώσεις με παλιά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, μαζί με την 132χρονη περιφερειακή εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ». Τα τελευταία χρόνια η «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» πρωταγωνιστεί στην κάλυψη του χώρου των δύο και τεσσάρων τροχών στη Δυτική Ελλάδα με το εβδομαδιαίο ένθετο “AUTO & MOTO”, το περιοδικό “AUTOMOTOPATRAS MAGAZINE” και τον ιστότοπο automotopatras.gr.

Η Wϋrth Hellas στήριξε τη διοργάνωση αυτή ως Χρυσός Υποστηρικτής, εξασφαλίζοντας παράλληλα ολοσέλιδη καταχώρηση στο Automotopatras Magazine, με ταυτόχρονη προβολή banner στο automotopatras.gr, pelop.gr, καθώς και στα αντίστοιχα social media.

Τέλος η εταιρεία μας έδωσε το παρόν διατηρώντας περίπτερο στην έκθεση, και παρουσία δύναμης πωλήσεων, οι οποίοι παρουσίασαν σχετικά με τον κλάδο του αυτ/του προϊόντα μας, επιλύοντας τεχνικής φύσεως απορίες και προμηθεύοντας τους επισκέπτες με εταιρικό έντυπο υλικό.

Η παραπάνω διοργάνωση προβλήθηκε πριν και κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της από δεκάδες περιφερειακά ΜΜΕ, με τη βεβαιότητα ότι η Motorwest αναμένεται να γίνει θεσμός τα επόμενα χρόνια και η προβολή της εταιρείας μας αλληλένδετη ως ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της.

Η WÜRTH HELLAS ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΤΟ 22ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ

30/1/2019

Το Rally Monte Carlo Historique είναι ο πιο φημισμένος και δύσκολος αγώνας ιστορικών αυτοκινήτων στον κόσμο που διοργανώνεται από την Αυτοκινητιστική Λέσχη του Μονακό...

delaportas2 delaportas delaportas3

Το Rally Monte Carlo Historique είναι ο πιο φημισμένος και δύσκολος αγώνας ιστορικών αυτοκινήτων στον κόσμο που διοργανώνεται από την Αυτοκινητιστική Λέσχη του Μονακό, η οποία επίσης οργανώνει το Rally Monte Carlo και τη Formula 1 Monaco Grand Prix. Η απήχησή του είναι τόσο μεγάλη που συναγωνίζεται τη φήμη και την αίγλη του σύγχρονου Ράλι Monte Carlo, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 300 συμμετοχές από όλη την Ευρώπη. Οι Ελληνικές συμμετοχές κάθε χρόνο δίνουν το παρόν σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα, με διακρίσεις στα χιονισμένα βουνά των Άλπεων σε αντίξοες συνθήκες.

Μετά την εξασφάλιση της δεύτερης θέσης στη Γενική Κατάταξη του Rally Monte Carlo Historique 2018 από το Ελληνικό πλήρωμα Γιώργος Δελαπόρτας – Σπύρος Μουστάκας, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων εξασφάλισε την έγκριση από το Automobile Club de Monaco – ACM, ώστε ο αγώνας το 2019 να εκκινήσει ξανά από την Αθήνα ύστερα από 44 χρόνια! Η πανηγυρική εκκίνηση του αγώνα έγινε μπροστά από την Ακρόπολη, παρουσία του Δημάρχου των Αθηνών, VIP’s, Προέδρων των Ομοσπονδιών κ.α., μετά την οποία ιστορικά αυτοκίνητα πρόκειται να συνοδεύσουν τους συμμετέχοντες με κατεύθυνση την Πάτρα, όπου και θα πραγματοποιηθεί αποχαιρετιστήρια δεξίωση. Από εκεί με ferry boat θα περάσουν στην Ανκόνα, στη συνέχεια θα καλύψουν απόσταση 424χλμ. Μέχρι το Μιλάνο και την 1η Φεβρουαρίου θα κατευθυνθούν προς Μόντε Κάρλο.

Η Wϋrth Hellas, θέλοντας να δώσει δυναμικό παρόν σε μία από τις πιο σημαντικές διοργανώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού για το 2019 που θα φιλοξενήσει η χώρα μας, στηρίζει τη συμμετοχή του Γιώργου Δελαπόρτα, ο οποίος θα διαγωνιστεί με Volkswagen Golf GTI του 1979! Εκπρόσωποι από το Τμήμα Product & Marketing της εταιρείας μας έδωσαν το παρόν την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου στην εκκίνηση του αγώνα με το λογότυπό μας να φιγουράρει στο αυτ/το του Γ. Δελαπόρτα, στο όχημα service, στον αγωνιστικό του ρουχισμό και στο χώρο εκκίνησης με διαφημιστικά banners.

Η εκκίνηση θα προβληθεί από μέσα ενημέρωσης, στον ειδικό τύπο όπως και στα τηλεοπτικά κανάλια. Παράλληλα το Automotive Club Monaco θα δώσει ιδιαίτερη προβολή στην εκκίνηση της Αθήνας μέσα από τα δίκτυα ενημέρωσης της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Καλή επιτυχία στον Γ. Δελαπόρτα μας και καλή μας προβολή!

rally monte carlo

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ WÜRTH HELLAS & DIMERA GROUP

18/1/2019

Στα πλαίσια συνεργασίας της εταιρείας μας με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ως επίσημος “Maintenance Supporter” του συλλόγου, θα θέλαμε...

paok1

Στα πλαίσια συνεργασίας της εταιρείας μας με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ως επίσημος “Maintenance Supporter” του συλλόγου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διεύρυνση της συνεργασίας αυτής με την εταιρεία Dimera Group Εμπόριο Αθλητικών Ειδών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ του ομίλου Σαββίδη. Κατά την ενέργεια μας αυτή εφοδιάσαμε την μπουτίκ του ΠΑΟΚ με τα 3 προϊόντα που ακολουθούν, τα οποία διανέμονται από την μπουτίκ με τα λογότυπα όπως παρουσιάζονται παρακάτω, τοποθετώντας τα δύο brands σε ισάξια θέση, ενισχύοντας τη μεταξύ μας συνεργασία υπό το motto, “Gadgets for Winners”!

paok2

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 13/5/2020 “39 ΧΡΟΝΙΑ WÜRTH HELLAS”

13/5/2020

Η Würth Hellas S.A. διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί στoυς τυχερούς....

Η Würth Hellas S.A. διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί στoυς τυχερούς το παρακάτω περιγραφόμενο δώρο. Η όλη προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω της αντίστοιχης σελίδας στο Facebook και στο Instagram.

1. Δικαίωμα συμμετοχής για τον διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Würth Hellas S.A.και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με τη διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

2. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει να γράψουν comment στο αντίστοιχο post του διαγωνισμού που υπάρχει στην σελίδα στο Facebook και στο Instagram (https://www.instagram.com/wurth_hellas/) (https://www.facebook.com/wurthhellas)

3. Τα δώρα του διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στο Facebook και στο Instagram είναι 2 (δύο) – 1 ποσότητα από τον κάθε κωδικό:

Κωδ. 0714 202 0 - Συλλογή κλειδιού με καστάνια διπλής φοράς, περιορισμένη έκδοση Reinhold Würth 29 τεμάχια. Περιλαμβάνει κλειδί με καστάνια διπλής φοράς, προέκταση και κοντά καρυδάκια και μύτες στις συνηθέστερες διαστάσεις.

Κωδ. 0624 932 020 Συλλογή Τρυπαιών και μυτών - 31 τεμάχια. Περιορισμένη έκδοση με υπογραφή Reinhold Würth. Περιλαμβάνει τρυπάνια υψηλής απόδοσης, μαγνητική βάση μυτών ¼ '', μύτες στα συνηθέστερα μεγέθη και μαγνητικά καρυδάκια για χρήση με δράπανο.

4. Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στο Κρυονέρι Αττικής, στις 18/5/2020. Συγκεκριμένα, θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν από μία (1) συλλεκτική RW, έχοντας σχολιάσει στην ερώτηση του διαγωνισμού, κάτω από το post του διαγωνισμού. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 18/5/2020.

5. H Würth Hellas S.A δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της.

6. Κατά την κλήρωση, θα αναδειχθούν και δύο (2) αναπληρωματικοί νικητές, στους οποίους θα διατεθεί ανάλογα με τη σειρά ανάδειξης τους, το δώρο του διαγωνισμού σε περίπτωση που δεν θα παραληφθεί εγκαίρως ή δεν θα απονεμηθεί στους αρχικούς νικητές λόγω ακύρωσης της συμμετοχής.

7. Αν oι νικητές του διαγωνισμού αρνηθούν το δώρο ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης τους έως και τις 22/5/2020, το δώρο απονέμεται στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή.

8. Η συμμετοχή και το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Η παραλαβή των δώρων θα γίνει με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Μοναδική υποχρέωση της Würth Hellas S.A είναι η εξασφάλιση για τους νικητές του δώρου που κέρδισαν.

9. Οι ‘Συμμετέχοντες’ συμφωνούν ότι η Würth Hellas S.A και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες της εταιρείες, οι διαφημιστικές εταιρίες και εταιρίες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή,κατοχή, κατάχρηση, ή χρήση ενός βραβείου, δώρου ή τμημάτων αυτών.

10. H Würth Hellas S.A δικαιούται να μεταβάλλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην αντίστοιχη επίσημα σελίδα στο Facebook και στο Instagram. H Würth Hellas S.A διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική της κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

11. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στους Διοργανωτές για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου,τηλεόρασης, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, αυτοί επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς. Η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

12. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. H Würth Hellas S.A δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή(server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του. Περαιτέρω, η Würth Hellas S.A δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και της σελίδας“ Würth Hellas S.A ” (https://www.facebook.com/wurthhellas/) και αντίστοιχα στο Instagram (https://www.instagram.com/wurth_hellas/) και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Würth Hellas S.A. Περαιτέρω, η Würth Hellas S.A δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook ή στο Instagram, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας.

13. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Würth Hellas S.A.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ SOCIAL MEDIA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 13/2/2020

13/2/2020

Η Würth Hellas S.A. διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί στoυς τυχερούς το παρακάτω περιγραφόμενο δώρο....

Η Würth Hellas S.A. διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί στoυς τυχερούς το παρακάτω περιγραφόμενο δώρο. Η όλη προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω της αντίστοιχης σελίδας στο Facebook και του Instagram.

Δικαίωμα συμμετοχής για τον διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Würth Hellas S.A. και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με τη διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

1. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν το σχόλιο τους με την φωτογραφία του αγαπημένου τους εργαλείου Würth στο αντίστοιχο post του διαγωνισμού που υπάρχει στην σελίδα στο Facebook (https://www.facebook.com/wurthhellas). Αντίστοιχα, στο Instagram θα πρέπει να σχολιάσουν κάτω από το αντίστοιχο Post, γράφοντας ποιο είναι το αγαπημένο τους εργαλείο και κάνοντας tag έναν φίλο τους στο Instagram. (https://www.instagram.com/wurth_hellas/)

2. Τα δώρα του διαγωνισμού είναι όλα τα παρακάτω για έναν νικητή:

061394235- ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ PZ/ΙΣΙΑ ZEBRA 5ΤΕΜ.

0715 53 05- ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΥ

071531 110- ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΑ ALLEN (1,5-12) 10ΤΕΜ.

07120140- ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4 135MM ZEBRA

0614250031- ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ MIX ΣΕ ΘΗΚΗ ΜΕ ΑΝΤΑΠ.31ΤΕΜ

071330140- ΣΕΤ ΓΕΡΜ/ΓΩΝΑ 8-22MΜ 11ΤΕΜ

071465 005- ΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ 5Μ-19MM

071501 575- ΠΕΝΣΑ COMBI DIN/ISO5746 180MM

071566 210- ΚΟΠΙΔΙ AYΤΟΜΑΤ.3 ΑΝΤΑΛ.ΛΑΜΕΣ 18ΜΜ L160MM

071593 748- ΣΑΚΙΔΙΟ-ΤΡΟΛΛΕΥ ΠΛΑΤΗΣ 520Χ240Χ360ΜΜ

3. Για την ανάδειξη του νικητή θα διεξαχθεί κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στο Κρυονέρι Αττικής, στις 17/2/2020. Συγκεκριμένα, θα αναδειχθεί ένας νικητής που θα κερδίσει τα παραπάνω δώρα. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν όλοι οι συμμετέχοντες στα αντίστοιχα posts σε Facebook & Instagram. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Τρίτη 18/2/2020.

4. H Würth Hellas S.A δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της.

5. Κατά την κλήρωση, θα αναδειχθεί 1 αναπληρωματικός νικητής, στον οποίο θα διατεθεί ανάλογα το δώρο του διαγωνισμού σε περίπτωση που δεν θα παραληφθεί εγκαίρως ή δεν θα απονεμηθεί στον πρώτο νικητή λόγω ακύρωσης της συμμετοχής.

6. Αν ο νικητής του διαγωνισμού αρνηθεί το δώρο ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης του έως και τις 24/2/2020, το δώρο απονέμεται στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή αντίστοιχα.

7. Η συμμετοχή και το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Η παραλαβή των δώρων θα γίνει με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Μοναδική υποχρέωση της Würth Hellas S.A είναι η εξασφάλιση για τους νικητές του δώρου που κέρδισαν.

8. Οι ‘Συμμετέχοντες’ συμφωνούν ότι η Würth Hellas S.A και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες της εταιρείες, οι διαφημιστικές εταιρίες και εταιρίες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση, ή χρήση ενός βραβείου, δώρου ή τμημάτων αυτών.

9. H Würth Hellas S.A δικαιούται να μεταβάλλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην αντίστοιχη επίσημα σελίδα στο Facebook. H Würth Hellas S.A διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική της κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

10. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στους Διοργανωτές για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, αυτοί επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς. Η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

11. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. H Würth Hellas S.A δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του. Περαιτέρω, η Würth Hellas S.A δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής αντίστοιχα του Facebook και της σελίδας Würth Hellas S.A (https://www.facebook.com/wurthhellas) και αντίστοιχα στο Instagram (https://www.instagram.com/wurth_hellas/) και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Würth Hellas S.A. Περαιτέρω, η Würth Hellas S.A δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook , με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας.

12. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Würth Hellas S.A.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΟΝΑΪΟ 2019-nCoV

3/2/2020

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, οι Κινεζικές αρχές ενημέρωσαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) σχετικά με συρροή περιστατικών πνευμονίας άγνωστης αιτιολογίας....

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, οι Κινεζικές αρχές ενημέρωσαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) σχετικά με συρροή περιστατικών πνευμονίας άγνωστης αιτιολογίας, που εκδηλώθηκε στην πόλη Wuhan της επαρχίας Hubei στην Κίνα. Στις 7 Ιανουαρίου ανακοινώθηκε η απομόνωση ενός νέου ιού από κλινικά δείγματα των ασθενών, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως το παθογόνο αίτιο της συρροής.

Ο νέος ιός, ο οποίος πήρε το προσωρινό όνομα 2019-nCoV, ανήκει στην οικογένεια των κοροναϊών, στην οποία ανήκουν ιοί που προκαλούν λιγότερο σοβαρή νόσο, όπως το κοινό κρυολόγημα, αλλά και άλλοι που προκαλούν σοβαρότερη νόσο, όπως οι ιοί SARS-CoV και MERS-CoV. Περιστατικά λοίμωξης από το νέο κοροναϊό έχουν καταγραφεί κυρίως στην Κίνα και άλλες χώρες στην Ασία, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη και στη Β. Αμερική. Στην Ευρώπη έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά περιστατικά λοίμωξης από το νέο κοροναϊό στη Γαλλία και τη Γερμανία.

Σκοπός των οδηγιών αυτών είναι η ενημέρωση σχετικά με τη λοίμωξη από το νέο κοροναϊό 2019-nCoV, τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του και τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη από αυτόν.

Α. Πληροφορίες για τη λοίμωξη από το νέο κοροναϊό 2019-nCoV

Ο 2019-nCoV είναι στέλεχος κοροναϊού που απομονώνεται για πρώτη φορά από τον άνθρωπο. Με βάση τα υπάρχοντα επιδημιολογικά δεδομένα, είναι πιθανό ότι αναπτύχθηκε αρχικά σε κάποιο ζωικό είδος και στη συνέχεια πέρασε στον άνθρωπο.

Με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, φαίνεται ότι ο νέος κοροναϊός πιθανότατα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων που αποβάλλονται από άτομο που νοσεί, μέσω βήχα ή πταρμού, ή με άμεση ή έμμεση επαφή με εκκρίσεις αναπνευστικού (δηλαδή μέσω μολυσμένων χεριών). Ο χρόνος επώασης της νόσου, δηλαδή το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της μόλυνσης και της εκδήλωσης των συμπτωμάτων, δεν έχει ακόμη πλήρως καθοριστεί και υπολογίζεται σε 2-14 ημέρες (μέσος χρόνος επώασης περίπου 5 ημέρες).

Το συχνότερο σύμπτωμα είναι ο πυρετός. Άλλα συμπτώματα με τα οποία μπορεί να εκδηλωθεί η λοίμωξη είναι βήχας, φαρυγγαλγία, αρθραλγίες, μυαλγίες, καταβολή, ή δύσπνοια. Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ήπια νόσο. Σε περίπτωση βαρύτερης νόσησης, ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει πνευμονία με σοβαρή οξεία αναπνευστική δυσχέρεια και να χρειαστεί νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Άτομα με υποκείμενα νοσήματα και ηλικιωμένοι πιθανώς διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρότερης νόσησης. Μέχρι στιγμής, το ποσοστό των περιστατικών που είχαν θανατηφόρο κατάληξη είναι περίπου 2%.

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συμπτώματα υποχωρούν μόνα τους. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια που να προσφέρουν προστασία έναντι των κοροναϊών.

Β. Ειδικά προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ενδεχόμενης διασποράς του νέου κοροναϊού 2019-nCoV

Άτομα με ιστορικό ταξιδιού στην πόλη Wuhan της επαρχίας Hubei στην Κίνα, ή άλλες περιοχές με συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού ή ιστορικό στενής επαφής* με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον νέο κοροναϊό 2019-nCoV, εντός των προηγούμενων 14 ημερών, οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί, συστήνεται να περιορίσουν τις επαφές τους, να απέχουν από τα μαθήματα ή την εργασία τους, μέχρις ότου παρέλθουν τουλάχιστον 14 ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής τους από το ταξίδι στην πόληWuhan (ή σε περιοχές με συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού) ή την ημερομηνία τελευταίας στενής επαφής τους με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από το νέο κοροναϊό 2019-nCoV και να παρακολουθούν στενά την υγεία τους.

Άτομα με ιστορικό ταξιδιού στην πόλη Wuhan της επαρχίας Hubei στην Κίνα, ή άλλεςπεριοχές με συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού ή ιστορικό στενής επαφής* με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον νέο κοροναϊό 2019-nCoV, εντός των προηγούμενων 14ημερών, που εμφανίζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα λοίμωξης αναπνευστικού (π.χ. πυρετό, βήχα, δύσπνοια, κλπ.), θα πρέπει άμεσα να απομονωθούν και να υποβληθούν σε ιατρική εκτίμηση το συντομότερο δυνατό. Πριν την ιατρική εκτίμηση, συστήνεται τηλεφωνική ενημέρωση του ιατρού και του ΕΟΔΥ( τηλ. 2105212054) σχετικά με το περιστατικό. Σε περίπτωση που εμφανίζουν σοβαρή νόσο, θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το ΕΚΑΒ και ο ΕΟΔΥ. Η έγκαιρη ενημέρωση των ιατρών, του ΕΚΑΒ και του ΕΟΔΥ αποσκοπεί στη λήψη των κατάλληλων μέτρων και την αποφυγή του ενδεχομένου έκθεσης άλλων ατόμων.

Γ. Γενικά προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς ιών του αναπνευστικού, περιλαμβανομένου του νέου κοροναϊού 2019-nCoV (σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ: ΨΠΗΗ465ΦΥΟ-ΑΒΕ).

Τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς αναπνευστικών ιών περιλαμβάνουν οδηγίες ατομικής υγιεινής και καθαρισμού και απολύμανσης χώρων, επιφανειών και αντικειμένων.

1. Οδηγίες ατομικής υγιεινής:

 • Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την παρακολούθηση μαθημάτων ή την εργασία οποιουδήποτε ατόμου εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού

 • Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό,με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό.

 • Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.

 • Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων.

 • Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντηλου στους κάδους απορριμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών.

 • Απαγορεύεται η πόση νερού απευθείας από τη βρύση με το στόμα.

 • Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20’’,πριν τη λήψη τροφής και μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα, και προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμάτων.

 • Εναλλακτικά του πλυσίματος χεριών, μπορεί να εφαρμοστεί καλό τρίψιμο των χεριών με αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη. Το μπουκάλι με το αλκοολούχο διάλυμα να βρίσκεται κοντά στην έξοδο της αίθουσας διδασκαλίας και να χρησιμοποιείται υπό την εποπτεία του εκπαιδευτικού της τάξης.

2. Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης:

 • Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων.

 • Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό.
apolimantiko

  Για το συχνό καθαρισμό των λείων επιφανειών προτείνουμε χρήση του κωδικού 089376405 – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 5L. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

  mask

  Οι εργασίες καθαρισμού να γίνονται με χρήση γαντιών και στολή εργασίας και τα γάντια, μετά τη χρήση τους, να απορρίπτονται.

  Για την προστασία της Αναπνοής προτείνουμε μάσκες αναπνοής από την πλούσια γκάμα Προϊόντων Würth που μπορείτε να βρείτε εδώ.

  gloves

  Για την προστασία των χεριών, προτείνουμε τη χρήση γαντιών μιας χρήσης. Μπορείτε να βρείτε όλη τη γκάμα των Προϊόντων Würth εδώ.

  • Να σημειωθεί πως η χρήση γαντιών μιας χρήσης δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση το πλύσιμο των χεριών.

  Επισημαίνεται ότι οι παρούσες οδηγίες έχουν συνταχθεί με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα και ενδέχεται να τροποποιηθούν, καθώς εξελίσσεται η επιδημία.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  *Σημείωση: Ως στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον 2019-nCoV ορίζεται:

  o Επαφή, πρόσωπο με πρόσωπο, με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον 2019-nCoV, διάρκειας τουλάχιστον 15’, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ή

  o Παραμονή στον ίδιο κλειστό χώρο με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον 2019-nCoV για περισσότερο από 2 ώρες

  PRESS RELEASE: Ο ΟΜΙΛΟΣ WÜRTH ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ

  22/1/2020

  Künzelsau. According to the preliminary annual financial statement, the Würth Group reported a sales volume of EUR 14.27 billion in 2019 (previous year: EUR 13.62 billion)....

  • Sales grow by 4.8 percent to new record level of EUR 14.27 billion

  • The operating result decreases to EUR 750 million

  Künzelsau. According to the preliminary annual financial statement, the Würth Group reported a sales volume of EUR 14.27 billion in 2019 (previous year: EUR 13.62 billion). This corresponds to a growth of 4.8 percent. Adjusted for foreign currency effects, growth comes to 4.2 percent.

  Sales developed in an unusually heterogeneous way in 2019. The different development of both the individual regions and individual business units of the Group reflects this. In Germany, sales growth was rather modest, at a rate of 2.1 percent. This is above all due to the struggling automotive industry. The development of business units such as the Würth Elektronik Group or manufacturing and tool trading companies, all serving to customers in this industry, was affected as a result. These units reported declining sales in 2019. Contrary to that, Adolf Würth GmbH & Co. KG, parent company of the Würth Group and German sales organization of the Würth Line, was able to report growth of 5.8 percent.

  The Group achieved sales growth of 6.8 % outside of Germany. Satisfactory growth rates were achieved in Southern Europe (15.3 percent; 4.9 percent if adjusted for acquisitions), South America (8.0 percent) and Eastern Europe (6.6 percent).

  The Electrical Wholesale companies even grew at double-digit rates, in part thanks to the acquisition of Grupo Electro Stocks S.L.U., a leading Spanish electrical wholesaler, in 2019.

  E-business sales experienced above-average growth and amounted to EUR 2.6 billion in 2019, thus increasing their share in overall Group sales to 18.3 percent.

  Operating result

  According to preliminary figures, the operating result of the Würth Group amounts to EUR 750 million, and is thus 13.8 percent below the previous year (2018: EUR 870 million). This decline is mainly due to the gross profit margins being under pressure. It was not possible to entirely pass on increased purchasing prices to customers in the market. Furthermore, the Würth Group continued to invest in the expansion of its business model and growth initiatives.

  Employees

  The number of employees rose by 1,606, from 77,080 to 78,686 in 2019. In Germany, the number of employees amounts to 24,344 corresponding to an increase of 2.4 percent. The Group currently has 33,979 sales force employees on the payroll.

  Milestone achieved at Adolf Würth GmbH & Co. KG: EUR 2 billion in sales.

  Adolf Würth GmbH & Co. KG, established in 1945, reports a sales record of more than EUR 2 billion. In 2019, the Group's parent company generated a sales volume of EUR 2.09 billion. “There’s no better motivation for our anniversary year in 2020: Adolf Würth GmbH & Co. KG will have its 75th company anniversary and Professor Würth will turn 85—what a magnificent present!” says Norbert Heckmann, Chairman of the Management of Adolf Würth GmbH & Co. KG, who is delighted by this milestone.

  Outlook

  “The general economic forecasts remain cautious, which is why the Würth Group expects mid-single-digit sales growth and an operating result increasing proportionally to this,” says Robert Friedmann, Chairman of the Central Managing Board of the Würth Group, explaining the expectations for the new business year. “Certainly, any political tensions and tariff disputes are disruptive factors, as they have strong repercussions on foreign trade and thus exports. This is where we have to pool our forces to still be able to grow despite these adverse conditions.”

  The next press conference on the Würth Group’s annual financial statement will be held at Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall on 7 May 2020.

  About the Würth Group

  The Würth Group is the global market leader in its core business—the sale of fastening and assembly materials. It currently consists of more than 400 companies in over 80 countries with more than 78,500 employees on its payroll. Approximately 34,000 of them are salaried sales representatives.

  In the Group's core business, the Würth Line, the sales program for the trades and industry comprises more than 125,000 products: from screws, screw accessories and anchors to tools, technical chemicals and personal protective equipment.

  The Allied Companies of the Würth Group, which either operate in business areas related to its core business or in diversified business areas, round off the range by offering products for DIY stores, material for electrical installations, electronic components such as circuit boards, and financial services. They generate approximately 40 percent of the Würth Group’s sales volume.

  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ FACEBOOK 17/1

  17/1/2020

  Η Würth Hellas S.A. διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί στoυς τυχερούς...

  Η Würth Hellas S.A. διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί στoυς τυχερούς το παρακάτω περιγραφόμενο δώρο. Η όλη προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω της αντίστοιχης σελίδας στο Facebook .

  Δικαίωμα συμμετοχής για τον διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Würth Hellas S.A.και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με τη διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

  1. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της φόρμας που θα βρουν στο αντίστοιχο post του διαγωνισμού που υπάρχει στην σελίδα στο Facebook (https://www.facebook.com/wurthhellas)

  2. Το δώρο του διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στο Facebook είναι πέντε (5) Γυναικεία Ημερολόγια 2020 [κωδικός προϊόντος 0KAL100 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ] για 5 νικητές συνολικά συνολικά. Επιπλέον θα κληρωθούν εικοσιπέντε (25) επαγγελματίες συμμετέχοντες (με επαγγελματικό ΑΦΜ) που με την αγορά προϊόντων Wurth αξίας 99€ και άνω, θα κερδίσουν δώρο το ημερολόγιο.

  3. Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στο Κρυονέρι Αττικής, στις 3/2/2020. Συγκεκριμένα, θα αναδειχθούν 5 νικητές συν 25 νικητές της επαγγελματικής προσφοράς, οι οποίοι θα κερδίσουν ένα (1) Γυναικείο Ημερολόγιο 2020 [κωδικός προϊόντος 0KAL100 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ] έχοντας συμπληρώση τη φόρμα στο αντίστοιχο post. Οι πέντε νικητές θα ανακοινωθούν την Τρίτη 4/2/2020. Οι επαγγελματίες νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικές επικοινωνίες.

  4. H Würth Hellas S.A δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της.

  5. Κατά την κλήρωση, θα αναδειχθούν 30 αναπληρωματικοί νικητές, στους οποίους θα διατεθεί ανάλογα, το δώρο του διαγωνισμού σε περίπτωση που δεν θα παραληφθεί εγκαίρως ή δεν θα απονεμηθεί στους νικητές λόγω ακύρωσης της συμμετοχής.

  6. Αν oι νικητές του διαγωνισμού αρνηθούν το δώρο ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης τους έως και τις 5/2/2020, το δώρο απονέμεται στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή αντίστοιχα.

  7. Η συμμετοχή και το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Η παραλαβή των δώρων θα γίνει με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Μοναδική υποχρέωση της Würth Hellas S.A είναι η εξασφάλιση για τους νικητές του δώρου που κέρδισαν.

  8. Οι ‘Συμμετέχοντες’ συμφωνούν ότι η Würth Hellas S.A και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες της εταιρείες, οι διαφημιστικές εταιρίες και εταιρίες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή,κατοχή, κατάχρηση, ή χρήση ενός βραβείου, δώρου ή τμημάτων αυτών.

  9. H Würth Hellas S.A δικαιούται να μεταβάλλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην αντίστοιχη επίσημα σελίδα στο Facebook. H Würth Hellas S.A διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική της κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

  10. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στους Διοργανωτές για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου,τηλεόρασης, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, αυτοί επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς. Η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

  11. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. H Würth Hellas S.A δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή(server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του. Περαιτέρω, η Würth Hellas S.A δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής αντίστοιχα του Facebook και της σελίδας Würth Hellas S.A (https://www.facebook.com/wurthhellas) και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Würth Hellas S.A. Περαιτέρω, η Würth Hellas S.A δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook , με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας.

  12. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Würth Hellas S.A.

  Kick-Off Conference 2020

  13/1/2020

  Όπως σε κάθε αρχή νέου έτους, έτσι και το 2020 η Wϋrth Hellas προσκάλεσε το προσωπικό της να δώσει δυναμικό παρόν στο ετήσιο της Πανελλαδικό Kick-off Conference...

  kick-off kick-off2

  Όπως σε κάθε αρχή νέου έτους, έτσι και το 2020 η Wϋrth Hellas προσκάλεσε το προσωπικό της να δώσει δυναμικό παρόν στο ετήσιο της Πανελλαδικό Kick-off Conference που έλαβε χώρα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (SNFCC).

  Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από το Δ/ντα Σύμβουλο κ. Δ. Ασήμωση και τον Δ/ντή Product & Marketing κ. Γ. Πέττα, σχετικά με απολογισμό του προηγούμενου έτους, καθώς και για τις νέες στρατηγικές και στόχους που θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2025. Ακολούθησαν βραβεύσεις από διοικητικά στελέχη για τις επιδόσεις του προσωπικού κατά το έτος 2019, καθώς και η ετήσια κοπή της πίτας μας.

  H φετινή μας διοργάνωση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς το υπόλοιπο πρόγραμμα ήταν αφιερωμένο στη διασκέδαση των παρευρισκόμενων και φυσικά με πολλές ευχάριστες εκπλήξεις!

  Η WÜRTH HELLAS ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!

  5/2/2016

  Την Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου του 2016 η εταιρεία Würth Hellas SA είχε την τιμή να φιλοξενήσει στα κεντρικά της γραφεία στο Κρυονέρι...

  Την Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου του 2016 η εταιρεία Würth Hellas SA είχε την τιμή να φιλοξενήσει στα κεντρικά της γραφεία στο Κρυονέρι, 16 μαθητές της 3ης Λυκείου από το 4ο Γενικό Ενιαίο Λύκειο του Αιγάλεω.

  Οι μαθητές, συνοδευόμενοι από τον καθηγητή τους, ξεναγήθηκαν στους χώρους της εταιρείας και ακολούθησε εκπαιδευτική παρουσίαση από τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας με επικέντρωση στα οικονομικά και λογιστικά θέματα. Στη συνέχεια, ακολούθησε η ομιλία του HR Planning & Development Manager για θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος.

  Τόσο η εταιρεία όσο και οι νεαροί επισκέπτες έμειναν ενθουσιασμένοι από την συνάντηση αυτή, καθώς κάθε πληροφορία που παρέχετε σε μαθητές για οργάνωση και λειτουργία μιας εταιρείας συμβάλει ουσιαστικά και είναι πολύτιμος συνδετικός κρίκος του εκπαιδευτικού συστήματος με τη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία.

  egaleo1 egaleo2 egaleo3

  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ WÜRTH HELLAS - ΤΟΒΕΑ

  10/1/2015

  Η εταιρεία TOBEA ιδρύθηκε το 2012 από τους μηχανολόγους μηχανικούς κ.κ. Ιγνάτιο Φωτίου (Ph.D) και Γιώργο Σωτηριάδη (Ph.D)...

  tobea

  Η εταιρεία TOBEA ιδρύθηκε το 2012 από τους μηχανολόγους μηχανικούς κ.κ. Ιγνάτιο Φωτίου (Ph.D) και Γιώργο Σωτηριάδη (Ph.D). Το προϊόν που ανέλαβαν να εξελίξουν εμπορικά πήρε το όνομα “SEATRAC”.

  Το μηχάνημα seatrac απευθύνεται σε άτομα με κινητικά προβλήματα επιτρέποντάς τους την πρόσβαση στη θάλασσα. Το σημαντικό είναι πως ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να κάνει χρήση του seatrac απολύτως αυτόνομα και χωρίς καμία βοήθεια και είναι πλήρως ασφαλές για όλους τους λουόμενους.

  Η εταιρεία TOBEA έχει κατασκευάσει και τοποθετήσει περισσότερα από 30 μηχανήματα σε όλη την ελληνική επικράτεια καθώς επίσης σε Κύπρο και Τουρκία. Η απαρχή της συνεργασίας της Würth Hellas με την εταιρεία TOBEA έγινε το 2014 με υλικά κοπής, διάτρησης και εργαλεία χειρός. Μέσα στο 2015 επεκτάθηκε η συνεργασία σε προϊόντα inox με πληθώρα κωδικών din πάντα με την καταλυτική βοήθεια των ανθρώπων μας.

  Είναι γεγονός πως ο όμιλος Würth είναι βαθυά ευαισθητοποιημένος σε ευπαθείς ομάδες έτσι και η εταιρεία Würth Hellas έχει ως αρχή της να βρίσκεται πάντα κοντά στους επαγγελματίες, δίνοντάς τους λύσεις και συνεισφέροντας από την πλευρά της σε όποιο κοινωνικό έργο

  ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19

  13/3/2020

  Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την αποφυγή της διάδοσης του Κορονοϊού COVID 19 στους χώρους εργασίας...

  covid19

  Αγαπητοί Συνεργάτες,

  Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την αποφυγή της διάδοσης του Κορονοϊού COVID 19 στους χώρους εργασίας, με το παρόν email θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα μέτρα που έχει λάβει η Würth Hellas.

  Η Würth Hellas έχει λάβει τα απαραίτητα πλέον μέτρα αντιμετώπισης της εξάπλωσης του COVID-19. Eίμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές μας, ώστε να εξασφαλίσουμε πως η διανομή των προϊόντων μας προς όλους τους πελάτες μας θα συνεχίσει αδιάλειπτα.

  Όλοι οι εργαζόμενοι της Würth Hellas, τόσο η δύναμη πωλήσεων της, όσο και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες συνεχίζουν κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες να προσφέρουν το απαραίτητο επίπεδο εξυπηρέτησης ως προς τους πελάτες μας.

  Έως τώρα, παρακολουθούμε καθημερινώς τις εξελίξεις, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες που έχουν σαν στόχο να περιορίσουν το ενδεχόμενο της ραγδαίας εξάπλωσης του COVID-19.

  Πιο συγκεκριμένα, έχουν αποφασισθεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας μας και είναι σε ήδη ισχύ τα παρακάτω:

  • Παύση των επαγγελματικών ταξιδιών των στελεχών μας, ανεξαρτήτως χώρας προορισμού.

  • Περιορισμός των συναντήσεων στα γραφεία μας.

  • Ακύρωση εταιρικών events και εκδηλώσεων.

  • Προμήθεια όλων των τμημάτων των εγκαταστάσεών μας με αντιμικροβιακά υγρά για την απολύμανση των χεριών, διανομή μασκών και γαντιών σε όλους τους εργαζομένους για την προστασία της αναπνοής και των άκρων.

  • Οποιοσδήποτε εργαζόμενος εμφανίζει συμπτώματα όπως πυρετό, βήχα ή αντιμετωπίζει δυσκολία στην αναπνοή του θα πρέπει να παραμένει στο σπίτι του και να επικοινωνεί με τον γιατρό του ή και τον ΕΟΔΥ.

  • Οποιοσδήποτε εργαζόμενος προσβληθεί από τον ιό θα πρέπει να επανέρθει στο χώρο εργασίας του μόνο εφ’ όσον πάρει την σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές. Το ίδιο ισχύει και για οποιονδήποτε παρουσιάζει συμπτώματα άλλων ιώσεων, όπως Η1Ν1, Η3Ν2.

  • Οποιοσδήποτε εργαζόμενος ταξιδέψει (ή έχει ταξιδέψει τις τελευταίες 45 ημέρες) στις χώρες οι οποίες, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, είναι οι περισσότερο πληγείσες (όπως για παράδειγμα Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιράν, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Δημοκρατία της Κορέας) θα πρέπει να εργάζεται από το σπίτι για περίοδο 14 ημερών και μπορεί να επιστρέψει στο χώρο εργασίας του μόνο εφόσον δεν έχει συμπτώματα.

  • Όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται συχνά από την κεντρική Διοίκηση και το τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, τόσο για τη σύσταση και τα χαρακτηριστικά του ιού, όσο και για τους τρόπους προφύλαξης και παροτρύνονται να τηρούν τους κανόνες υγιεινής, όπως το συστηματικό πλύσιμο των χεριών, την αποφυγή επαφής των χεριών με το στόμα, τα μάτια και τη μύτη, κ.ο.κ..

  Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, δημιουργήσαμε και σας παρουσιάζουμε ένα έντυπο, -ειδικά αφιερωμένο στα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης, για να βοηθήσουμε το έργο όλων.

  Μπορείτε να το ξεφυλλίσετε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

  http://bit.ly/Wurth_protection

  Παράλληλα, σας παραθέτουμε τους κάτωθι συνδέσμους με χρήσιμο υλικό προς ενημέρωσή σας:

  Υπουργείο Υγείας: https://www.moh.gov.gr/

  Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας: https://eody.gov.gr

  Τηλεφωνική Γραμμή 24ωρης λειτουργίας σχετικά με τον Κορονοϊό 1135

  Καθημερινή ενημέρωση σχετικά με τα νέα κρούσματα επισκεφθείτε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO): https://www.who.int/

  Ενημερωτικά video του World Health Organization (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/videos)

  Προτείνουμε σε όλους να διατηρήσουν τη ψυχραιμία τους, όντας σε διαρκή ενημέρωση να τηρούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας.

  Ας μη ξεχνάμε πως: «Το δε προνοείν και προλαμβάνειν κρείττον του θεραπεύειν».

  Με εκτίμηση,

  Würth Hellas Α.Ε.

  Stay Strong. | Stay Together. | Stay Würth.

  5/5/2020

  Η Würth Hellas μετρώντας ήδη 39 χρόνια ενεργής παρουσίας και συμβολής στη χώρα μας και στη κοινωνία μας, σάς ευχαριστεί ...

  stay strong stay wurth

  Αγαπητοί συνεργάτες,

  Η Würth Hellas μετρώντας ήδη 39 χρόνια ενεργής παρουσίας και συμβολής στη χώρα μας και στη κοινωνία μας, σάς ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στους ανθρώπους της και στα προϊόντα της και σας διαβεβαιώνει ότι, όπως παρέμεινε κοντά σας σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας με τον κορωνοϊό, έτσι θα παραμείνει κοντά σας, εξασφαλίζοντας πάντα την κορυφαία ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, την αξιοπιστία και την ταχύτητα στις καθημερινές σας ανάγκες.

  Παραμένουμε αισιόδοξοι, δυνατοί και σταθεροί στις αξίες μας και συνεπείς στους ανθρώπους μας και στους συνεργάτες μας, και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σας, πιστεύοντας και υλοποιώντας αυτό που μας εκφράζει και μας εκπροσωπεί «Μαζί Είμαστε Πιο Δυνατοί».

  Δείξαμε ότι οι Έλληνες, στα δύσκολα, ενωμένοι, τα καταφέρνουμε.

  Και το ίδιο ενωμένοι θα προχωρήσουμε στη σταδιακή μετάβαση στη νέα κανονικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας οι Σύμβουλοι Πωλήσεών μας σε όλη την Ελλάδα και το Δίκτυο των Καταστημάτων μας, κατανοούν και στηρίζουν όλους εσάς τους επαγγελματίες με υπευθυνότητα και σεβασμό, παραμένοντας στη διάθεση σας καθημερινά για οτιδήποτε χρειαστείτε.

  Stay Strong.

  Stay Together.

  Stay Würth.