Τα Νέα της Wurth Hellas


Η Würth Hellas στηρίζει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Η Würth Hellas στηρίζει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα το εργαστήριο μηχανικής τροφίμων, επεξεργασίας & συντήρησης γεωργικών προϊόντων, παρέχοντας προϊόντα με την απαράμιλλη ποιότητα της Würth Hellas. Η εταιρεία μας πάντα δίπλα σε καινοτόμες προσπάθειες της νέας γενιάς συνδράμει χορηγώντας προϊόντα της με σκοπό να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του έργου των φοιτητών. Το Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας & Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών δραστηριοποιείται:

  • Στη μελέτη των διεργασιών επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων, με έμφαση στη θερμική επεξεργασία των τροφίμων.
  • Στην ανάπτυξη νέων προϊόντων με έμφαση σε προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, σάλτσες κ.ά.
  • Στην αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη συσκευασία των τροφίμων.
  • Στις φυσικές ιδιότητες των τροφίμων με έμφαση στην υφή, το ιξώδες και την ενεργότητα του νερού.
  • Στη βελτιστοποίηση της γραμμής παραγωγής και τν παραμέτρων επεξεργασίας με τη βοήθεια των μοντέλων προσομοίωσης σε Η/Υ συμπεριλαμβανομένης και της ανάλυσης με μοντέλα υπολογιστικής ρευστοδυναμικής ( CFD)
  • Στην αξιοποίηση των γεωργο-βιομηχανικών υποπροϊόντων, μέσω βιοτεχνολογικών μεθόδων, καθώς και στο σχεδιασμό καινοτόμων βιοδιεργασιών για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών παραγωγής τροφίμων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το εργαστήριο συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα που διεξάγονται σε συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ συνεργάζεται και με τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης ελληνικών βιομηχανιών τροφίμων.

Το εργαστήριο διαθέτει αίθουσα οργανοληπτικού ελέγχου και πειραματικό οινοποιείο, στα οποία φοιτητές και νέοι οινοποιοί συμμετέχουν στην παραγωγή, εκπαιδευόμενοι σε σύγχρονες τεχνικές για την παραγωγή ποιοτικού οίνου. Στο χώρο του οινοποιείου παράγεται πειραματικός οίνος, το μοναδικό συσκευασμένο μεταποιημένο προϊόν του Ιδρύματος.