Οικοδομή/Κατασκευές

Οικοδομή / Εργοτάξιο και διαχείριση έργου / Συστήματα εγκαταστάσεων / Κατασκευές

Παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών προϊοντικών λύσεων στην κατασκευή οικοδομικού έργου. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην διαχείριση εργοταξίου και προτάσεις προσαρμοσμένες στην ανάγκη του κάθε επαγγελματία και κάθε επαγγέλματος. Η Würth Hellas επιπλέον προσφέρει ολοκληρωμένες τεχνικές εγκαταστάσεως κτιρίων για τον χώρο της κατασκευής και εξειδικεύεται σε εγκαταστάσεις στήριξης με προϊόντα που απευθύνονται σε επαγγέλματα όπως τεχνικές κατασκευαστικές εταιρίες, υπεργολάβοι οικοδομών, ηλεκτρομηχανολογικά έργα, κατασκευαστές υδραυλικών, ψυκτικών έργων και έργων κατασκευής εγκαταστάσεων θέρμανσης και εξαερισμού.