Οικονομικα Στοιχεια

Κάθε αλλαγή στις αγορές θέτει νέες προκλήσεις για εμάς και αυτό καθορίζει τις δράσεις μας. Η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία παραμένει «η πραγματική διαπραγμάτευση» για εμάς και το μέλλον μας.

Η εικόνα της Würth Hellas για τη χρονιά του 2020 παρουσιάζει αύξηση κύκλου εργασιών σε σχέση με το 2019 της τάξεως του 11,8% φθάνοντας τα 33,22 εκ. ευρώ. Η χρήση κατέληξε σε κέρδη τα οποία ανήλθαν σε 1,25 εκ. ευρώ από 1,054 εκ. ευρώ της χρήσης 2019. Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν στο ποσό των 0,72 εκ. ευρώ. Το προσωπικό στο τέλος της χρήσης 2020 ανήλθε στα 311 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση 5,78% % σε σχέση με το 2019.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2020

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2019

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2018

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2017

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2016

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2015