Οικονομικα Στοιχεια

Κάθε αλλαγή στις αγορές θέτει νέες προκλήσεις για εμάς και αυτό καθορίζει τις δράσεις μας. Η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία παραμένει «η πραγματική διαπραγμάτευση» για εμάς και το μέλλον μας.

Η εικόνα της Würth Hellas για τη χρονιά του 2021 παρουσιάζει αύξηση κύκλου εργασιών σε σχέση με το 2020 της τάξεως του 23% φθάνοντας τα 40,87 εκ. ευρώ. Η χρήση κατέληξε σε κέρδη προ φόρων τα οποία ανήλθαν σε 1,882 εκ. ευρώ από 1,250 εκ. ευρώ της χρήσης 2020. Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν στο ποσό των 1,223 εκ. ευρώ. Το προσωπικό στο τέλος της χρήσης 2021 ανήλθε στα 322 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση 3,54% % σε σχέση με το 2020.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2021

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2020

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2019

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2018

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2017

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2016

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2015