ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων συνιστά προτεραιότητα για την «Würth Hellas S.A.». Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θέτει υπόψιν σας τα είδη δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Περαιτέρω, σας ενημερώνει για τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, καθώς και το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε και να ελέγχετε τη χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679 ΕΕ, εφεξής «ο Κανονισμός»), όπως ισχύει στην ελληνική έννομη τάξη.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΒΥΡΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «Würth Hellas S.A.», εδρεύουσα στο Κρυονέρι Αττικής, 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, ΤΚ 14568, τηλ. 2106290800, e-mail: info@wurth.gr.

2. Συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν, όπως, ενδεικτικά, το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ταχυδρομική σας διεύθυνση ή το τηλέφωνό σας. Η «Würth Hellas S.A.» συλλέγει και επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά δεδομένα και για τους κάτωθι αναφερόμενους σκοπούς:

 • Ονοματεπώνυμο: Τα ονοματεπώνυμα συλλέγονται για τις ανάγκες διεκπεραίωσης των παραγγελιών είτε από τα φυσικά μας καταστήματα είτε από το ηλεκτρονικό μας e-shop, για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης των πελατών μας από το εξειδικευμένο τμήμα Master Service της εταιρίας μας και οιαδήποτε άλλη υπηρεσία η εταιρία παρέχει, καθώς και για τις ανάγκες επικοινωνίας με την εταιρία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας «http://www.wurth.gr», και για την εγγραφή στην λίστα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με την εταιρία (mailing list).
 • Ταχυδρομική διεύθυνση: Η ταχυδρομική διεύθυνση των πελατών συλλέγεται για τους σκοπούς παράδοσης και ολοκλήρωσης της κάθε παραγγελίας.
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): Τα e-mail των πελατών μας συλλέγονται για τον σκοπό αποστολής του ενημερωτικού μας δελτίου (newsletter), καθώς και για την επικοινωνία σας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με την εταιρεία. Η συγκατάθεσή σας προς τούτο ανακαλείται ελεύθερα οποτεδήποτε.
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας: Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των πελατών μας συλλέγονται προκειμένου να εκτελούνται απρόσκοπτα οι παραγγελίες τους, καθώς επίσης και για την επικοινωνία της εταιρείας μαζί τους. Επιπλέον, ενδέχεται να συλλεχθούν στοιχεία διεύθυνσης για την παράδοση των ηλεκτρονικών παραγγελιών.
 • Στοιχεία τιμολόγησης: Τα φορολογικά στοιχεία των πελατών μας (Α.Φ.Μ., ονοματεπώνυμο, Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται) συλλέγονται προκειμένου να είναι εφικτή η τιμολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που τους παρέχουμε.

3. Τρόπος Συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων

Τα ανωτέρω δεδομένα σας συλλέγονται όταν πραγματοποιείτε αγορές είτε από τα καταστήματά μας είτε από το ηλεκτρονικό e-shop, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας «http://www.wurth.gr» ή όταν κάνετε εγγραφή στο newsletter της εταιρείας.

4. Τρίτοι Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφονται παραπάνω δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνον σε αυτούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και είναι απαραίτητοι για την παροχή των υπηρεσιών μας και την εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών μας, πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται επεξεργασία διαφορετική από αυτήν που επιβάλλει ο σκοπός της διαβίβασης. Συγκεκριμένα, ενδέχεται τα προσωπικά σας δεδομένα να διαβιβαστούν στους κάτωθι τρίτους:

 • Στην μεταφορική εταιρία με την οποία συνεργαζόμαστε για την μεταφορά και παράδοση των προϊόντων μας.
 • Σε δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Σημειώνουμε πως απαγορεύεται ρητά η πρόσβαση προσώπων στα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μας.

5. Σκοποί Επεξεργασίας

Η «Würth Hellas S.A.» συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για την εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών μας και την παροχή των υπηρεσιών μας προς αυτούς, ήτοι στα πλαίσια της εκτέλεσης συναφθείσας σύμβασης ή στα πλαίσια προπαρασκευαστικών ενεργειών πριν συναφθεί σύμβαση με κάποιον πελάτη μας.
 • Για σκοπούς προωθητικών ενεργειών και για ενημέρωση όσων έχουν κάνει εγγραφή στο newsletter μας (mailing list) ή επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας «http://www.wurth.gr». Συγκεκριμένα, με την εγγραφή σας στην mailing list της «Würth Hellas S.A.» δηλώνετε ότι συμφωνείτε να συμπεριληφθείτε στην λίστα αποδεκτών που λαμβάνει ηλεκτρονική αλληλογραφία από την «Würth Hellas S.A.». Σε κάθε περίπτωση σας δίνεται η δυνατότητα να δηλώσετε οποτεδήποτε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονική αλληλογραφία από εμάς (unsubscribe) επιλέγοντας «διαγραφή από την λίστα επικοινωνίας» στην ηλεκτρονική αλληλογραφία που σας αποστέλλεται.
 • Για περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

6. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας

Τα δεδομένα που συλλέγουμε τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει και μέχρι την συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής τυχόν αξιώσεών μας όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

7. Πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας / χρήση των cookies

Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον ιστοτόπο μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε κάντε κλικ στο https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ στο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δεν θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.

8. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετέ τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν σχετικού αιτήματος.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν ανακριβών στοιχείων ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να τα επικαιροποιήσετε.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει έννομο συμφέρον.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο σημαίνει να ζητήσετε τον περιορισμό της εν λόγω επεξεργασίας εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, έχετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία τους ή συντρέχει άλλος λόγος προβλεπόμενος από την εθνική ή/και κοινοτική νομοθεσία.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας, ώστε να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε χορηγήσει και να τα χρησιμοποιήσετε αλλού.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας.
 • Ανάκληση της συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
 • Δικαίωμα ενημέρωσης για περιστατικά παραβίασης.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας δια της ιστοσελίδας της Αρχής στον σύνδεσμο «http://www.dpa.gr/».

Για τις παραπάνω περιπτώσεις, την άσκηση των δικαιωμάτων σας καθώς και τις όποιες περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να μας στείλετε email με το αίτημά σας στην διεύθυνση e-mail: info@wurth.gr ή να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε αναρτημένη στον σύνδεσμο.

9. Διαβίβαση των δεδομένων σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10. Ασφάλεια δεδομένων

Η «Würth Hellas S.A.» έχει λάβει κάθε πρόσφορο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο για τη σύννομη συλλογή, επεξεργασία και προστασία των δεδομένων σας από απώλεια ή πρόσβαση τρίτων σε αυτά. Ενδεικτικά εφαρμόζουμε τα ακόλουθα μέτρα και διαδικασίες:

 • Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στον αριθμό των εξουσιοδοτημένων ατόμων.
 • Υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων ΙΤ
 • Διασφάλιση πρόσβασης μόνο από εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα στα συστήματα IT που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων
 • Η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα IT παρακολουθείται προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί άμεσα η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 • Υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση μέχρι 256-bit, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και την διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Το SSL (Secure Sockets Layer), είναι παγκοσμίως ως το ασφαλέστερο πρωτόκολλο για την πιστοποίηση ιστότοπων και ηλεκτρονικών καταστημάτων στους δικτυακούς χρήστες - και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers).

Οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζουμε βελτιώνονται συνεχώς προκειμένου να ακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις.

11. Ενημέρωση και τροποποίηση

Η «Würth Hellas S.A.» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/ επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής.