ΧΗΜΙΚΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Σφράγιση - Συγκόλληση - Μόνωση
MS Polymer Hightack
Επαγγελματικά Πιστόλια
Ταινίες Διπλής Όψης
Κόλλες Klebfix
Ταινίες & Κόλλες
Αντισκωριακή Προστασία
Ασφαλιστικά Στεγανοποιητικά
Αντισκωριακά & Ηλεκτρολογικά Τεχνικά Χημικά
Λίπανση - Καθαρισμός
Λιπαντικά Cut & Cool
Λίπανση - Καθαρισμός
Καθαρισμός Επιφανειών
Καθαρισμός A/C & Εσωτερική Περιποίηση Οχημάτων
Ατομική Περιποίηση
Προϊόντα & Λύσεις Wϋrth
Κατάλογος Λιπαντικών & Ειδικών Προϊόντων
Ευρετήριο Λειτουργικών Δραστικών Ουσιών