ΧΗΜΙΚΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Σφράγιση - Συγκόλληση - Μόνωση
MS Polymer Hightack
Αφροί Πολυουρεθάνης για τη Μόνωση Αρμών
Επαγγελματικά Πιστόλια
Ταινίες & Κόλλες
Προϊόντα & Λύσεις Wϋrth
Φροντίδα & Περιποίηση με Ποιότητα Würth
Ευρετήριο Λειτουργικών Δραστικών Ουσιών
Κατάλογος Λιπαντικών & Ειδικών Προϊόντων