ΧΗΜΙΚΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Σφράγιση - Συγκόλληση - Μόνωση
MS Polymer Hightack
Αφροί Πολυουρεθάνης για τη Μόνωση Αρμών
Επαγγελματικά Πιστόλια
Ταινίες Διπλής Όψης
Κόλλες Klebfix
Ταινίες & Κόλλες
Ασφαλιστικά Στεγανοποιητικά
Αντισκωριακά & Ηλεκτρολογικά Τεχνικά Χημικά
Λίπανση - Καθαρισμός
Προϊόντα & Λύσεις Wϋrth
Ευρετήριο Λειτουργικών Δραστικών Ουσιών
Κατάλογος Λιπαντικών & Ειδικών Προϊόντων