ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ SOCIAL MEDIA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 13/2/2020

13/2/2020

Η Würth Hellas S.A. διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί στoυς τυχερούς το παρακάτω περιγραφόμενο δώρο....

Η Würth Hellas S.A. διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί στoυς τυχερούς το παρακάτω περιγραφόμενο δώρο. Η όλη προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω της αντίστοιχης σελίδας στο Facebook και του Instagram.

Δικαίωμα συμμετοχής για τον διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Würth Hellas S.A. και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με τη διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

1. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν το σχόλιο τους με την φωτογραφία του αγαπημένου τους εργαλείου Würth στο αντίστοιχο post του διαγωνισμού που υπάρχει στην σελίδα στο Facebook (https://www.facebook.com/wurthhellas). Αντίστοιχα, στο Instagram θα πρέπει να σχολιάσουν κάτω από το αντίστοιχο Post, γράφοντας ποιο είναι το αγαπημένο τους εργαλείο και κάνοντας tag έναν φίλο τους στο Instagram. (https://www.instagram.com/wurth_hellas/)

2. Τα δώρα του διαγωνισμού είναι όλα τα παρακάτω για έναν νικητή:

061394235- ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ PZ/ΙΣΙΑ ZEBRA 5ΤΕΜ.

0715 53 05- ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΥ

071531 110- ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΑ ALLEN (1,5-12) 10ΤΕΜ.

07120140- ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4 135MM ZEBRA

0614250031- ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ MIX ΣΕ ΘΗΚΗ ΜΕ ΑΝΤΑΠ.31ΤΕΜ

071330140- ΣΕΤ ΓΕΡΜ/ΓΩΝΑ 8-22MΜ 11ΤΕΜ

071465 005- ΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ 5Μ-19MM

071501 575- ΠΕΝΣΑ COMBI DIN/ISO5746 180MM

071566 210- ΚΟΠΙΔΙ AYΤΟΜΑΤ.3 ΑΝΤΑΛ.ΛΑΜΕΣ 18ΜΜ L160MM

071593 748- ΣΑΚΙΔΙΟ-ΤΡΟΛΛΕΥ ΠΛΑΤΗΣ 520Χ240Χ360ΜΜ

3. Για την ανάδειξη του νικητή θα διεξαχθεί κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στο Κρυονέρι Αττικής, στις 17/2/2020. Συγκεκριμένα, θα αναδειχθεί ένας νικητής που θα κερδίσει τα παραπάνω δώρα. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν όλοι οι συμμετέχοντες στα αντίστοιχα posts σε Facebook & Instagram. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Τρίτη 18/2/2020.

4. H Würth Hellas S.A δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της.

5. Κατά την κλήρωση, θα αναδειχθεί 1 αναπληρωματικός νικητής, στον οποίο θα διατεθεί ανάλογα το δώρο του διαγωνισμού σε περίπτωση που δεν θα παραληφθεί εγκαίρως ή δεν θα απονεμηθεί στον πρώτο νικητή λόγω ακύρωσης της συμμετοχής.

6. Αν ο νικητής του διαγωνισμού αρνηθεί το δώρο ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης του έως και τις 24/2/2020, το δώρο απονέμεται στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή αντίστοιχα.

7. Η συμμετοχή και το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Η παραλαβή των δώρων θα γίνει με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Μοναδική υποχρέωση της Würth Hellas S.A είναι η εξασφάλιση για τους νικητές του δώρου που κέρδισαν.

8. Οι ‘Συμμετέχοντες’ συμφωνούν ότι η Würth Hellas S.A και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες της εταιρείες, οι διαφημιστικές εταιρίες και εταιρίες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση, ή χρήση ενός βραβείου, δώρου ή τμημάτων αυτών.

9. H Würth Hellas S.A δικαιούται να μεταβάλλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην αντίστοιχη επίσημα σελίδα στο Facebook. H Würth Hellas S.A διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική της κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

10. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στους Διοργανωτές για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, αυτοί επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς. Η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

11. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. H Würth Hellas S.A δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του. Περαιτέρω, η Würth Hellas S.A δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής αντίστοιχα του Facebook και της σελίδας Würth Hellas S.A (https://www.facebook.com/wurthhellas) και αντίστοιχα στο Instagram (https://www.instagram.com/wurth_hellas/) και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Würth Hellas S.A. Περαιτέρω, η Würth Hellas S.A δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook , με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας.

12. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Würth Hellas S.A.