Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Tηλ. Επικοινωνίας: +30 210 62 90 800  
Μεγάλος Διαγωνισμός Ιουλίου

Όροι και Προϋποθέσεις Online Διαγωνισμού Ιουλίου 2024

Η Würth Hellas S.A. διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί σε 2 τυχερούς το κάθε ένα από τα παρακάτω περιγραφόμενα δώρα, ανάλογα με τις προϋποθέσεις Η όλη προωθητική ενέργεια διεξάγεται σε όλα τα ψηφιακά μέσα της Würth Hellas S.A..

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσοι πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική αγορά κατά το διάστημα 01/07/2023 - 31/07/2023 (βλ. παράγραφο 1). Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Würth Hellas S.A. και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με τη διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

1. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει να ολοκληρώσουν μία παραγγελία μέσω του eshop ή του app της Würth η οποία θα ξεπερνά το ποσό των 160€ (χωρίς Φ.Π.Α) και θα περιέχει περισσότερους από 6 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων. Ο διαγωνισμός είναι ενεργός για συμμετοχές από 01/07/2024 έως και 31/7/2024 στις 23:59.

2. Τα δώρα του διαγωνισμού είναι

  • Για τον 1ο τυχερό: Μία Smart τηλεόραση μάρκας Tesla 43"
  • Για τον 2ο τυχερό: Ένα Αδιάβροχο Ηχείο Bluetooth JBL Flip Essential 2

3. Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στο Κρυονέρι Αττικής, την Πέμπτη 29/08/2024. Συγκεκριμένα, θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής για κάθε δώρο.

4. H Würth Hellas S.A δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της.

5. Κατά την κλήρωση, θα αναδειχθούν δύο (2) επιλαχόντες αναπληρωματικοί νικητές, στους οποίους θα διατεθεί ανάλογα το δώρο του διαγωνισμού σε περίπτωση που δε θα παραληφθεί εγκαίρως ή δε θα απονεμηθεί σε κάποιον πρώτο νικητή λόγω ακύρωσης της συμμετοχής.

6. Αν κάποιος νικητής του διαγωνισμού αρνηθεί το δώρο ή δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης του έως και τις 02/9/2024, το δώρο απονέμεται στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή αντίστοιχα.

7. Η συμμετοχή και το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Η παραλαβή των δώρων θα γίνει με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Μοναδική υποχρέωση της Würth Hellas S.A είναι η εξασφάλιση του δώρου για το νικητή που κέρδισε.

8. Οι ‘Συμμετέχοντες’ συμφωνούν ότι η Würth Hellas S.A και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες της εταιρείες, οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι, δε θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση, ή χρήση ενός βραβείου, δώρου ή τμημάτων αυτών.

9. H Würth Hellas S.A δικαιούται να μεταβάλλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην αντίστοιχη επίσημη σελίδα στο Facebook και το Instagram. H Würth Hellas S.A διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική της κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

10. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στους Διοργανωτές για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, αυτοί επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς. Η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

11. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. H Würth Hellas S.A δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του. Περαιτέρω, η Würth Hellas S.A δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής αντίστοιχα του Facebook και της σελίδας Würth Hellas S.A (https://www.facebook.com/wurthhellas) ή του Instagram (https://www.instagram.com/wurth_hellas/) και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Würth Hellas S.A. Περαιτέρω, η Würth Hellas S.A δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook ή το Instagram, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας.

12. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Würth Hellas S.A.